AÖL araç yenileme işlemleri hangi devir başlıyor? AÖL 2021 3. dolaşma pusat restorasyon ücreti..

AÖL 2020-2021 terbiye yılının 1. ve 2. çağ sınavları tamamlanmasının ardından AÖL 3. aktarılma araç restorasyon tarihleri ve ücreti merak ediliyor. Açıkça Talim Lisesi öğrencileri, Zahir Öğretim Lisesi kayıt restorasyon tarihlerini araştırmayı sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü marifetiyle gerçekleşecek olan pusat yenileme aşaması karşı zül edilenler açıklandı. Olur, liseyi açıktan kişiselleştirmek talip öğrencilerin merakla beklediği AÖL pusat restorasyon ne antlaşma başlıyor? İşte, AÖL 2021 3. çağ anahtar yenileme ekranı… AÖL resmi genel ağ sitesinde meydan kayran AÖL 3. bölüm pusat yenileme bilgilerine bakarak; Küşade Talim Lisesi 2020-3. Dönemi pusat restorasyon ve bakir anahtar işlemleri 26 Nisan Pazartesi haset başlayıp 10 Mayıs Pazartesi günü himmet bitiminde sona erecektir. 2) Degaje Tedrisat Lisesinde mukayyet öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi veladet tarihliler taşıt yenileyebilecektir. 3) Kemiksiz Tedrisat Lisesine yeni (önce) pusat yaptırmak isteyen öğrencilerden yemeden içmeden e-okuldan ilköğrenim yahut ortaokul mezunu bilgisi yahut vazıh ortaokul mezunu kendisine gelenlerin yıpranmamış (ilk) kaydı alınacaktır.4) Kullanılmamış (ilk) vasıta olan öğrencilerin, El Eğitimi Merkezi Müdürlükleri yoluyla kendilerine ilişik biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir. 5) Öğrencilerin Açıkça Öğretim Lisesi Bilgelik Idare Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından bulunak ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. 6) Kemiksiz Talim İmam Hatip Lisesi ve Mesleksel Sarih Tedrisat Lisesinden Berrak Talim Lisesine intikal (aktarım) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler aut kalkışmak üzere, önceki vasıta evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim boyut belgesi veya ilköğrenim-ortaokul itmam belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taranmış olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilişkin belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Vesaik sistemde ilişkin alana tarandiktan bilahare geçiş (aktarım) işlemi yapılacaktır. 7) Cezaevinde kâin öğrencilerin haziran ayında yüzyüze yapılacak olan 2020-1.8) 7. maddede tamlanan öğrenci grubu ile sistemde özel durumu “tutuklu yahut hükümlü” olan öğrencilerin 2020-3. Aktarılma vasıta yenilemeleri yapılmayacaktır. Bu sebeple özel durumu mevkuf veya mahkûm öğrencilerin hususi durumlarının cezaevinde memur öğretmenler yoluyla güncellenmesi gerekmektedir. 9) Özel durumu tutuklu veya mahkûm iken kayıt yenileme süreci içerisinde hariç sâdır öğrencilerden 2020-3. Dönme amacıyla anahtar revize etmek isteyenlerin hususi durumlarını değiştirerek kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir. 10) Kategorik Talim Lisesi Bilgi Hile Sisteminde “Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ” olan öğrencilerimizin vasıta restorasyon ücreti yatırmaları tümce vasıtasıyla engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz vasıta restorasyon tarihleri içerisinde Umum Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını dilek etmeleri gerekmektedir. Ahali Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini zahir lise e-öğün adresine gönderecektir. Ayan Öğretim Lisesi Müdürlüğü marifetiyle talepler incelenerek, talebi makul tanıdık öğrencilerin tetkik durumları kaldırılacaktır.NOT: Berrak Öğretim Lisesi Müdürlüğü yoluyla incelemenin kaldırılması üzere hikmet ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler El Eğitimi Merkezi Müdürlüğü marifetiyle öğrenciye bildirecektir. İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi yoluyla Kemiksiz Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri gene değerlendirilecektir. Vasıta yenileme ücreti 50 TL olup pusat yenileyecek ve bakir (ilk) anahtar yaptıracak öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara ( T.C. Kültür Bankası Türkiye El Bankası yahut Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir..