AÖF koşullu mürur nedir? Küçük Asya Üniversitesi AÖF kod derece sistemi 2022

Rum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 8-9 Aile 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen final sınavlarının ardından sınava iştirak sağlayıcı adaylar, AÖF sonbahar dönemi bitiş sınavı sonuçları üzere et kafalı sayıma geçmişti. Heyecanlı bekleyişin ardından AÖF bitiş sınavı sonuçları, 17 Familya 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının arkası sıra ”AÖF ders geçme notu 2022 kaç? AÖF şartlı geçme nedir?” soruları, öğrencileirn gündeminde yerini aldı. Evet AÖF ibret geçme notu bittabi hesaplanır? 2022 AÖF kod notları nedir? AÖF DC DD FF hangi gelmek? İşte 2022 Rum Üniversitesi AÖF kod radde sistemi… AÖF’dahi öğüt mürur notu 35 puan namına belirtilmiştir. 35 puanın altında artan temas sıcaklıkölçer FF harfi ile gösterilir. FF olan derlerin mutlak tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu takanak ve adayın kamu sınavlarından aldığı genel ortalamaya bakarak doğrudan evet birlikte meşrut geçmiş olacaktır. On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi’nde ibret geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem dahi finalden aldığı puanın belli oranı alınarak makul yüzdesi alınır. Ara Sınav sınavlarının yüzdelik 30’u ve final sınavlarının yüzdelik 70’i alınarak hesaplama yapılır. Eş çevirmek icabında: Ara Sınav Notu: 60 (60×0.30) = 18 Bitiş Notu: 80 (80×0.70) = 56 Toplam: 74’tür. Hesaplanan bu basamak, kişinin dersten aldığı puandır. AA, SUTAŞ, BA, BB, BC, CB ve CC zarif harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri yine seçemezsiniz. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Kalburüstü yani genel radde ortalaması 2,00 ve üstünde ise geçer kod notlarıdır ve mektepli bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin umumi had ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Sıcaklıkölçer Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler gine seçilebilir. FF ise Muvaffakiyetsiz Kod Notudur ve mektepli FF aldığı dersleri esasen seçebilir.
Share: