Acun atmosferinde dokunaklı kimyevi belirleme edildi

Danimarka ’daki Kopenhag Üniversitesi ’nde vazifeli bili insanları, Acun atmosferinde bakir benzeri belirteç kimyasal tayin ettiklerini açıkladı. söz konusu zararlı maddenin solunum ve his hastalıklarını tetikleyebileceği ve toptan ısınmaya katkıda bulunabileceği argüman ediliyor. Araştırmacılar, birbirine mecbur üç müvellidülhumuza atomuna cemaat kimyasal bileşik olan trioksitlerin cevvi şartlar altında oluştuğunu gösterdi. Trioksitlerin atmosferde olduğu zaten hesap pusulası edilse de şimdiye kadar bu kanıtlanamamıştı. Kopenhag Üniversitesi’nden Müderris Henrik Grum Kjærgaard, “Keşfettiğimiz bileşiklerin türü katmerli derecede oksitleyici olduğundan, nazik olasılıkla henüz ortaya çıkarmadığımız ayrımsız seri sıklet getiriyorlar.” dedi. Üniversitenin kimya bölümünde doktora öğrencisi olan Jing Chen ise, “Artık direkt gözlem vasıtasıyla, bu bileşiklerin atmosferde oluştuğunu gösterebiliriz.” ifadelerini kullandı.