AB polis güçleri teşkilatı, gayrikanuni toplanan 4 petabayt zatî veriyi paspas

Avrupa Birliği’nin polis güçleri teşkilatı olan Europol, şimdiye kadar kestirmece 4 petabayt (4 bin terabayt) kişisel fen toplamıştı. Avrupa Olgun Himaye Denetçisi (EDPS), yaptığı araştırmalar sonucunda gayrikanuni olarak elde edildiğini belirttiği 4 petabayt büyüklüğündeki verilerin silinmesine hükmetti. EDPS, Europol’ün organize taksirat ve terörle dayalı verileri toplaması gerekirken, polis güçleri teşkilatlarından tanınmayan sayıda cezai soruşturmadan elde edilen verileri topladığını söyledi. Kontrol, toplanan verilerin 6 ay içerisinde kategorize edilerek yasalı olarak elde tutulamayacak kısmının silinmesinin gerekliliğini vurguladı.