28. Periyot POMEM başvuru tarihi belli oldu mu, ne antlaşma? POMEM polis güçleri alımı müracaat şartları 2021

Polis Güçleri adaylarının heyecanla beklediği 27. Bölüm POMEM kavuşma sonuçları, 2 Son Teşrin Salı günü Polis Akademisi Başkanlığı eliyle açıklandı. 27. Dönem POMEM telaki imtihan sonuçlarının açıklanmasının ardından 28. Gün POMEM başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Adaylar gözlerini, bakir bölüm polis alımları için Inanma Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan ati açıklamalara çevirdi. Evet 28. Aktarılma POMEM referans tarihi galiba oldu mu, hangi devir yapılacak? POMEM polis alımı başvurusu elbette yapılır, müracaat şartları nelerdir? İşte 2021 POMEM polis güçleri alımı başvuru şartları… 28. Dönme POMEM referans tarihleri ve şartları henüz galiba olmadı. 27. Aktarılma POMEM başvuruları, meyan ayında alınmış, ön esenlik kontrolü aşaması da sülale ayında başlamıştı. Bu bilgiler temel alındığında 28. Aktarılma POMEM başvurularının birlikte ara ayında başlaması bekleniyor. Değişmez tarihler açıklandığı ant haberimizde meydan vereceğiz. 27. Dönüş POMEM referans şartları ise şu şekildeydi: a) T.C. vatandaşı olmak, b) Önlisans, lisans mezunu yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Oturmuş tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından büyümek, c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban fakül yahut üzerinde puan almış oluşmak, (Lisans mezunları amacıyla 2019 yahut 2020 yılları süresince yapılan KPSS lisans puanı P3 fakül çeşidinden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı ortamında yapılan KPSS önlisans puanı P93 fakül çeşidinden (65,00) ayak tabanı nokta yahut üstünde fakül almış doğmak.) ç) Martir veya fariza malullerinin herif yahut çocukları üzere POMEM Methal yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın genişlik az % 80’ini almış gelmek, (Şehit yahut Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları amacıyla 2019 yahut 2020 yılları ortamında yapılan KPSS lisans puanı P3 nokta türünden arz beş altı (48,00), önlisans mezunları üzere 2020 yılı içre yapılan KPSS önlisans puanı P93 fakül gibi (52,00) aya puan yahut üzerinde benek almış tutmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar.d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden esbak gözyaşı dikkate uyarlanmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından devir almamış koyulmak (01 Ev 1991 ve elan sonraki tarihlerde doğma atılmak), e) Kadınlar için 162 cm, rical amacıyla 167 cm’den gücük boylu olmamak, BMİ (üzeri kütle endeksi), 18 (karışma) ile 27 (karışma) arasında atılmak, f) Silah taşımaya yahut silahlı fariza yapmaya hukuki aynı engeli eksilmek, g) Afiyet durumu yönünden, Afiyet Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları yürütmek, ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 çevrilmiş Türk Ukubet Kanununun 53’üncü maddesinde tamlanan süreler geçmiş olsa de, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Bile Bile işlenen benzeri suçtan hava hükmün açıklanmasının kalın kafalı bırakılmasına değişmeyen mevdu olsa bile tıpkısı sene veya elan aşkın süreyle kodes cezasına hükümlü olmamak, 2) Affa düçar yahut hükmün açıklanmasının kafasız bırakılmasına karar bırakılmış olsa dahi devletin güvenliğine alın taksirat, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, alacak, arakçılık, ayyarlık, sahtecilik, güveni kötüye istimal, hileli iflas, ihaleye arabozanlık karıştırma, edimin ifasına fesat kurca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ibra, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa alın suçlardan kıran hükümlü olmamak veya bu suçlardan kontekst devam etmekte olan tıpkısı anket veya takibat düşmek veya kovuşturması uyum ile neticelenmemiş doğmak, h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; koltuk, toplaşma yeri, randevuevi, bir tane başına fuhuş yapılan konut ve aynı yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış gelmek, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette seçme tip mukayyet, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın çıkarmak ve satmaktan yahut geriz, eroin veya uyarıcı bap zımnında, karşı herhangi bir adlî yahut idarî soruşturma yahut takibat bitmeme ediyor olmamak, bunlardan etraf idarî müeyyide uygulanmamak yahut bu amal nedeniyle egemenlik giymemiş girmek, ı) Müracaat tarihinde seçkin siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına örgen bulunmadığına dayalı bağlanmış bildirme sunmak, i) Alkol, maden yahut uyaran özellik kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, k) Afiyet Yönetmeliği hükümleri dış, polis yetişek kurumlarından çıkarılmamış görünmek, l) Asayiş soruşturması ve arşiv araştırması müspet almak.Aktarılma POMEM başvuru tarihi muhtemelen oldu mu, ne devir? POMEM polis güçleri alımı referans şartları 2021 #1″/> Adaylar POMEM sınavlarına girmeden geçmiş yöre esenlik komisyonu yoluyla yöre keyif kontrolünden geçirilir. POMEM’e antre sınavları, fiziksel sürücü belgesi sınavı ve kavuşma sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden zar edilen saha ve tarihte adayların POMEM Methal Sınavları yapılacaktır. Adayların eğleşme illerine bakarak belirlenen imtihan merkezleri ve imtihan tarihleri kesinleşip genel ağ üzerinden car edildikten bilahare değiştirilemez. Karşı “Polis Güçleri Iz Eğitim Bilimi Merkezi Öğrenci Adayı Olanaksız” kararı verilen adaylar, tıpkısı müracaat dönemi zarfında başka tıpkısı sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önceki yöre sağlık komisyonu aracılığıyla ön sağlık kontrolünden geçirilir. Yöre keyif kontrolü Itimat Teşkilatı Keyif Şartları Yönetmeliğine bakarak yapılır. Civar afiyet kontrolü komisyonu adaylar karşı “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Peki” veya “Polis Güçleri Iz Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olanaksız” şeklinde karar verir. Için “Polis Meslek Eğitim Bilimi Merkezi Öğrenci Adayı Gayrimümkün” kararı sunulan adaylar, tıpkısı sonraki imtihan aşamasına geçemezler.Gün POMEM müracaat tarihi galiba oldu mu, ne devir? POMEM polis alımı başvuru şartları 2021 #2″/> Civar sağlık kontrolü komisyonu eliyle “Polis Güçleri Iz Eğitim Merkezi Mektepli Adayı Olur” kararı verilenler, fiziksel ehliyet sınavına alınırlar. Fiziksel ustalık sınav komisyonu aday yorum ve latif işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara bakarak yapar. Fiziki ehliyet sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı kıymetlendirilmek üzere kılgılı kendisine yapılır..
Share: