28. Gün POMEM sınavı hangi ahit? POMEM referans tarihi belli oldu mu?

27. Çevrim POMEM süreci devam ederken, kaçıran ve eskimemiş başvuracak adaylar eliyle 28. Devir POMEM sürecinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı eliyle yapılan açıklamaya göre, 27. Çevrim POMEM Methal Sınavı Fiziki Ehliyet Aşamasına Katılacak adayların imtihan yeri ve tarihleri belli oldu. Peki, POMEM 28. Zaman imtihan tarihi mahsus oldu mu? POMEM alımları hangi ahit? 27. POMEM alımları bitmeme ederken, terbiye süresini göz önünde bulundurunca 28. Gün POMEM alımı 2021 yılının sonlarına akıllıca gibi. Çekicilik duyurusu ile kurum şartları ile mektepli sayısı üstelik duyurulacaktır. Müracaat şartları önceki yıllardaki kabilinden olacağı tahmin ediliyor. Fakat henüz resmi aynı izah gelmedi.Açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir. a) T.C. vatandaşı gelmek, b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Müesses marifetiyle kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından bulaşmak, c) KPSS ’birlikte Bakanlıkça belirlenecek ayak tabanı puan veya üstünde fakül almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 yahut  2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 benek gibi (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içre yapılan KPSS önlisans puanı P93 benek türünden (65,00) ayak tabanı nokta veya üstünde puan almış gelmek.) ç) Şehit veya işlev malullerinin adam yahut çocukları için POMEM Methal yönetmeliğinin 8 ’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın arz bir iki % 80 ’ini almış doğmak, (Martir yahut Misyon Malulü koca ve çocuklarından lisans mezunları amacıyla 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 fakül çeşidinden yer az  (48,00),  önlisans mezunları için 2020 yılı ortamında yapılan KPSS önlisans puanı P93 nokta kabilinden (52,00) taban benek veya üstünde fakül almış atılmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar.d) 18 yaşını tamamladıktan bilahare yaptırılan gözyaşı düzeltmelerinde, düzeltmeden geçmiş yaş dikkate uyarlanmak üzere, sınavın yapıldığı yılın 01 Karı tarihi itibariyle 30 yaşından devir almamış görünmek (01 Aile 1991 ve elan ahir tarihlerde doğmuş gelmek), e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm ’den kısa boylu olmamak, BMİ (gövde kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (karışma) beyninde doğmak, f) Zırh taşımaya veya silahlı fariza yapmaya türel aynı engeli bulunmamak, g) Esenlik durumu yönünden, Esenlik Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları vurmak, ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 dar Türk Ukubet Kanununun 53 ’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa üstelik, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen ayrımsız suçtan yağlık hükmün açıklanmasının kalın kafalı bırakılmasına değişmeyen verilmiş olsa üstelik tıpkısı yıl veya daha çok süreyle kodes cezasına hükümlü olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının anlayışsız bırakılmasına değişmeyen bırakılmış olsa bile devletin güvenliğine alın suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine cebin taksirat, zimmet, irtikâp, idrak, arakçılık, dolandırıcılık, sahtekârlık, güveni kötüye istimal, hileli iflas, ihaleye ara bozuculuk kurca, edimin ifasına ara bozuculuk teşviş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini tezkiye, kaçakçılık yahut cinsî dokunulmazlığa alın suçlardan dolayı hükümlü olmamak yahut bu suçlardan muhit devam etmekte olan ayrımsız soruşturma yahut kovuşturma çıkmak veya kovuşturması ahenk ile neticelenmemiş tevessül etmek, h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; umumhane, muhassala yeri, randevuevi, biricik başına fuhuş yapılan basamak ve benzeri yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış başlamak, umumi ahlak ve edebe çapraz mahiyette seçme kalem yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın atmak ve satmaktan yahut pislik, esrar veya uyarıcı özellik zımnında, karşı rastgele adlî veya idarî sormaca veya takibat bitmeme ediyor olmamak, bunlardan muhit idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler dolayısıyla hüküm giymemiş almak, ı) Referans tarihinde seçkin siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına unsur bulunmadığına dayalı yazılmış bildirme arz etmek, i) Etanol, uyuşturucu yahut uyaran bap kullanımı dolayısıyla otama görmüş yahut görüyor olmamak, j) Amme haklarını kullanmaktan mahrum mevdu olmamak, k) Afiyet Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim bilimi kurumlarından çıkarılmamış doğmak, l) Düzenlilik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu kalkışmak..
Share: