2 MISIL FARKLI YAVRU HANGI DEMEKTİR?

Zeka düzeyi faziletkâr olmasına karşın, akademik başarısı zat kapasitesinin altıda olan bazı alanlarda özel yetenekleri özel ilgileri olmasına rağmen ekol başarısına gelince ortalama hassaten ortalamanın çok altında muvaffakiyet gösteren dayanıklı çok bala dikkati çeker. İki kere farklı torunlar hem yüksek zeki – özel çaplı hem birlikte ilgi eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik, öğrenme güçlüğü, asperger üzere ekleme sorunlar dallı güllü çocuklardır. Bu füru hele özen, iletişim, sözel olmayan beceriler, kafa kabilinden alanlarda sorun yaşamaktadır. Bu sorunlar üstün zekâlılıklarını gölgelemekte, akva olduğu yönler sıklıkla ayırt edilememektedir. Özellikle Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) olan ve faik zekalı olan ayrıntılar bir alanda dikkat frapan benzeri kabiliyet ve pehlivanlık gösterirken eksantrik tıpkı alanda engelleyici tıpkısı engel canlı çocuklardır. Birbiriyle sonuç basamak çelişkili özellikler haiz bu iki durumun bire bir çocukta benzeri araya gelmesi onun anlaşılmasını zorlaştırmakta ve meslek hayatında muvaffakiyetsiz olmasına etken olmaktadır.Hususi öğrenme güçlüğünde çocuğun bilgiyi işlemlemede sorunları vardır. Bilgiyi algılama, kombinasyon ika, anlamaklık, gerektiğinde et kafalı davet ve/yahut duyulardan gelen uyaranlara aksülamel vermede mesail yaşanmaktadırlar. Özel Öğrenme Güçlüğü (disleksi) olan füru, ortalamada evet de ortalamanın üzerinde zihnî aynı kapasiteye ehil olmasına karşın, sözel anlatım, yazılı anlatım, anne kıraat becerileri, dinlediğini derk, okuduğunu fehim, matematik hesaplamalar evet üstelik matematiksel muhakeme (problemi anlama) kabilinden alanların birinde ya üstelik birkaçında zeka düzeylerinin altında performans gösterir. Yüksek zeyrek ve çaplı ancak hususi öğrenme güçlüğü aktif çocukların haddinden fazla azı dişi fark edilip tedavi edilmektedir. Üstün namına belirlenen ama okulda ülkü zihayat öğrenciler: Üstün zekaları ayırt edilir ancak “unutkan”, “tembel”, “istemeyerek”, “motivasyonsuz” olarak nitelendirilir. Öğrenme problemleri bunaltıcı bastığından, okulda sürekli sorun hararetli öğrenciler olarak nitelendirilirler ve kuvvetli yanları ayırt edilmez. Bu kollar bayağı öğrenci gibi algılanır. temas alanda tanılanmadan akademik yaşantılarına değme zorluklarla da olsa devam ederler.Agresiflik, paspallık, dalgınlık, unutkanlık, emniyetsizlik, şahsiyet algısı düşüklük, arkadaşlarına fut uyduramama, bezginlik, genel güdeleme kaybı, keder, depresif ruh durumu en kalın görülen problemlerdir. Üstün zeka düzeylerine karşın kıraat, çit, matematik kabilinden asıl akademik alanlarda teessürat yaşayabilmektedir. Özel Öğrenme Güçlüğü, Ilgi eksikliği olan bu çocuklarda; okumayı öğrenmede zorlanma, yazarken ve okurken harfleri kurca, ses birimlerini ayrımlaştırmada birleştirmede kalın, aritmetik işlemlerde eldeleri nisyan, el işi özen etmediği amacıyla yanlış sonuca algı, alfabe, haftanı günleri mevsimler gibi sıralanmış bilgiyi öğrenmede zorlanma görülebilir. Mavera yandan alfabe yazmayı sevmemekte ve yazarken çabuk sıkılmaktadırlar, yazıları ağır aksak ve hatalarla doludur, ilgi üzerine yaşadıkları güçlük, organize olma, devir yönetimi, amaç belirleme, mübarek ibret mücahede kadar dümen becerilerinde yaşanan sorunlar, okula cebin ters ayrımsız tekebbür içre olmalarına amil olmaktadır.Bu becerilerini maslahat çözmede, abstre düşünmede kullanırlar. Olaylara değişik göz açılarıyla bakmada, bakir fikirler üretmede okunabilen ve esnektirler. Bu öğrencilerin kavrama becerileri da kuvvetlidir, ancak bunu tabir etmeleri istendiğinde yazılmış yollardan anlatım etmekte zorlanırlar, sözel ifadeyi tercih ederler. İki el değişik çocukların duygusal özellikleri incelendiğinde, vurgun yönlerinin bilincinde olmalarından ötürü bağan kendilik algısına sahip olabildikleri görülmektedir. Realist hedefler belirleyememe, alelhusus üstün tanısı alanların ailelerinin ve öğretmenlerinin erdemli beklentilere cemaat olmaları düşük şahsiyet algısını malesef tetiklemektedir. Öğrenme güçlüğü olan faik uslu öğrenciler deste duydukları alanlarda emniyetsiz bire bir üretkenliğe ve faziletkâr motivasyona sahip olabilirler, fakat ekol etkinliklerinde hangi yazık ki bunu gerçekleştirmeleri pek olabilir olmamaktadır. Yaşadığı akademik güçlükler zımnında genelde kaput olan bu öğrencilerin kendilerinden realist sıfır beklentileri vardır. Tutkun akademik beceriler, vıcık vıcıklık hissine ve bağan şahsiyet algısına hastalık olmaktadır.Hayal güçleri az çok gelişmiştir ve doğurucu etkinliklere cebin ilgileri vardır. Artistik, mekanik yahut müziksel becerileri kuvvetlidir. Tıpkısı yandan üçüncü sınıfa büyüklüğünde okumakta zorlanırken diğer yandan yoz robotlar yaparak doğurucu yönlerini gösterebilirler. Kimi Vakit erdemli potansiyelli bire bir yüksek zekalıysa, zekasıyla hastalıklı yönlerini telafi edebilir ve bu durumda tanılanmaları da güçleşebilir. ÖÖG olan faik zekalı dallar seyrek kalburüstü olurlar ve maatteessüf genellikle üstünlüklerinin farkında olunmaz. Kamu bu bahsedilen değerlendirme alanları kesinlikle ele alınmalıdır. Sonunda parçalanmamış alanlardan elde edilen veriler sebebiyle öğrencilerin mıhlı bire bir şekilde tanılanması ve değerlendirilmesi henüz tür olacaktır. İki öğün değişik olan yani hem yüksek zekalı hem hususi öğrenme güçlüğü yahut özen eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda özel eğitimde zorlandıkları alanlar ele alınıp geliştirmeye çalışırlırken, alelumum üstün çaplı olduğu sağlam yönlerini tayin ve geliştirmeye yönelik programlar fire kalmaktadır.Ne yazık ki bu eşkal programların sayısı dünyada birkaç olmakla birlikte ülkemizde tek yoktur. Bu nedenle bu öğrencilere verilebilecek bildirme dosdoğru yaklaşım bireyselleştirilmiş eğitim bilimi programlarının hazırlanmasıdır. Ailelerin üstelik bu sürece katılımlarının sağlanması, bu sav alanı ile ait olabilir olduğunca hikmet edinmelerine yardımcı olunması, eş sorunu dinç ailelerin bir araya vürut olanakları bulup paylaşımlarda bulunabilmesi oranla yaşadıkları zorluklarla çıban edebilmeleri ve çocuklarına makul yaklaşımda bulunabilmeleri açısından önemlidir. Bu dallar amacıyla ferdî yahut kol çalışmalarının yapılması, stresle ve kaygıyla sarrafiye edebilme yöntemlerinin öğretilmesi, toplumsal becerilerinin iyileştirilmesi, aileleri ve öğretmenleri akıllıcasına şekilde bilgilendirmeleri çocuklara olan yaklaşım açısından çok nazik ehemmiyet taşımaktadır. Disleksi eğitimi, drama, müzakere terapisi, dikkat ve zeka oyunları, ilgi ve düşünme becerilerini geliştirecek atölyeler, üstünler atölyesi, mind mapping (mantalite Haritalama), dram hem zihinsel becerilerini hem sosyal becerilerini gelişimi açısından serencam derece önemlidir.Uygun eğitimle iki defa ayrımlı dallar var olan kapasitelerini ortaya çıkarabilirler.Albert Einstein, Mozart, Wright Kardeşler, Leonardo dahi Vinci, Cher, Tom Cruise, Walt Disney, John Lennon, Winston Churchill, Stephen Hawkings, Jules Verne, Alexander Graham Bell, Hans Christian Andersen, Thomas Edison, Agatha Christie, Rodin, Dustin Hoffman , Robin Williams, Louis Pasteur, F. Scott Fitzgerald, Mariel Hemingway, George Bernard Shaw, Beethoven, Sylvester Stallone bazıları bazıdır..
Share: