Zer varlıklarının mali sisteme kazandırılmasına ilgili esaslar belirlendi

Kırat Korumalı Tevdiat (KKM) sistemi kapsamında altın varlıkların mali sisteme kazandırılmasına dair Türkiye Cumhuriyet Altını Kalıp Bankası (TCMB) tebliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında meydan alan tebliğe göre, yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde kızıl hesabının kâin ve uygulamaya katılmak isteyen yetersiz içi beledi temel ve hukuksal şahıslar, fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden başmaklık zer miktarını belirlemek üzere çıkışlı kuyumcuya veya bankaya konfirmasyon edecek. Konfirmasyon alınan altınlar işlenmek üzere izinli rafineriye doğrulama nakil edilecek. Zer yerine ehil olanların arzu etmesi durumunda hesabındaki başmaklık altın bakiyesi, inkılap fiyatı üzerinden TL’ye çevrilerek 3, 6 kamer veya 1 sene vadeli TL yatırım yahut katılma hesabı açılacak. TL tevdiat yahut katılma namına dönüştürülen altınlar bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Dalan Bankası’na satılacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Hat Bankası’nın katılım bankaları ile küşade meydan işlemleri kapsamında yaptığı tıpkısı hafta vadeli kafasız satım vaadi ile çekicilik işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki ayırt iştirak bankasınca karşılanabilecek, karşılanmayan hizip üzere Biçim Bankasınca ödeme yapılmayacak. Form Bankası, bankanın yatırım yerine uygulayacağı azami ürem oranını belirlemeye izinli olacak. Şekil Bankası’nca bu hesaplara önel böylelikle yenilenme imkânı tanınabilecek. Yenilenen hesap önce açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade bitimi fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya bitmeme edecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin esaslar Eşkâl Bankasınca belirlenecek. Tebliğe göre, TL yatırım veya iltihak hesaplarının vade bitimi fiyatının transformasyon fiyatından erdemli olması ve bedel farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka vasıtasıyla ödenecek repo yahut yarar payından faziletkâr olması durumunda, karşılık farkı üzerinden hesaplanan tutardan repo yahut temettü hissesi düşülerek hesaplanan miktar Kalıp Bankasınca tevdiat yahut iltihak hesabı sahibine ödenmek için ilgili bankaya aktarılacak.Uygulama kapsamında açılan TL mevduat veya iltihak hesaplarına Şekil Bankası’nca belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak önel böylece arttırma ürem ödenebilecek. İşlenmiş ve hurda zer karşılığının TL’ye dönüştürülmesi yoluyla açılan hesaplar üstelik arttırma getiriden yararlanabilecek. Deklarasyon kapsamında prosedür eden izinli kuyumcu, izinli arıtımevi ve bankalara, Eşkal Bankası’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde komisyon veya harcama ödenebilecek. Aynı gazetede yayınlanan ve kızıl hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde mübayenet eden tebliğle, daraç içi yerleşik nesep kişilerin 28 Mesafe 2021 tarihinde bulunan olan, dar içi beledi hukuksal kişilerin ise 31 Mabeyin 2021 tarihinde bulunan olan zer hesaplarının, istek edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilmesine imkan tanındı..
Share: