Yurt içi üretici değer endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı ensiz içi yetiştirici denk endeksi (Yİ-ÜFE); 2021 yılı Teşrinievvel ayında bir önceki taban bakarak yüzde 5,24, bir eski yılın fasıla ayına göre yüzde 37,34, tıpkı esbak yılın bir ayına göre yüzde 46,31 ve 12 mahiye ortalamalara göre yüzde 36,20 çoğalma gösterdi. Sanayinin dört sektörünün almanak değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,25, imalatta yüzde 45,94, faaliyet, gaz üretimi ve dağıtımında yüzdelik 53,37, su temininde yüzdelik 32,40 artış olarak gerçekleşti. Asıl uran gruplarının yıllık değişimleri; aleniyet malında yüzde 53,20, dayanıklı istihlak malında yüzde 29,13, narin tüketim malında yüzdelik 31,47, enerjide yüzde 72,63, sermaye malında yüzde 26,72 artma yerine gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün mahiye değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde4,50, imalatta yüzdelik 5,37, hayatiyet, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,61, su temininde yüzdelik 2,01 artım yerine gerçekleşti. Ana endüstri gruplarının maaş değişimleri; vuzuh malında yüzde 5,34, dayanabilen tüketim malında yüzde 3,17, çerden çöpten istihlak malında yüzde 3,25, enerjide yüzdelik 9,33, anamal malında yüzde 3,99 artım namına gerçekleşti. Yıllık yeryüzü düşük artma; yüzdelik 10,26 ile çul eşyası, yüzdelik 12,31 ile deri ve ilişkin mahsulat, yüzdelik 12,79 ile değişik kenarlı eşyalar kendisine gerçekleşti. Buna bedel kok ve musaffa petrol ürünleri yüzde 130,59, temel metaller yüzdelik 91,22, kabak petrol ve doğalgaz yüzde 85,45 ile endekslerin genişlik çok arttığı alt sektörler oldu. Mahiye yeryüzü bağan çoğalma; yüzde 0,17 ile asıl ispençiyari ürünleri ve müstahzarları, yüzdelik 1,56 ile giysi eşyası, yüzdelik 2,01 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması madun sektörlerinde gerçekleşti. Buna bedel kok ve musaffa petrol ürünleri yüzde 20,85, yaman ürünleri yüzdelik 19,38, kimyasallar ve kimyevi ürünler yüzdelik 7,96 ile endekslerin yer fazla arttığı zir sektörler oldu.