Yurt içi üretici değer endeksi almanak yüzdelik 54,62 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Son Teşrin ayı Ancak İçi Yetiştirici Değer Endeksi’ni (Yİ-ÜFE) yayınladı. Açıklayan Yİ-ÜFE, bir önceki taban göre yüzdelik 9,99 aynı geçmiş yılın aralık ayına bakarak yüzdelik 51,06, tıpkı eski yılın tıpkısı ayına göre yüzde 54,62 ve 12 mahiye ortalamalara bakarak yüzde 38,94 artma gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzdelik 53,24, faaliyet, gaz üretimi ve dağıtımında yüzdelik 72,42, akarsu temininde yüzde 33,08 çoğalma oldu. Ana uran gruplarının yıllık değişimleri; uzaklık malında yüzdelik 63,12, dayanıklı tüketim malında yüzdelik 32,17, çelimsiz istihlak malında yüzdelik 34,33, enerjide yüzdelik 90,34, anamal malında yüzdelik 33,30 artış kendisine gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün mahiye değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,64, imalatta yüzdelik 9,55, hayatiyet, doğal gaz üretimi ve dağıtımında yüzdelik 14,33, su temininde yüzdelik 1 artma kendisine gerçekleşti. Esas endüstri gruplarının mahiye değişimleri; ara malında yüzdelik 11,55, dayanabilen tüketim malında yüzde 5,15, dayanıksız istihlak malında yüzdelik 6,43, enerjide yüzdelik 13,33, anamal malında yüzdelik 7,91 artış yerine gerçekleşti. Almanak arz düşük artım; yüzde 12,60 ile giysi eşyası, yüzde 19,66 ile cilt ve ilişkin ürünler, yüzde 22,23 ile farklı madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri zir sektörlerinde gerçekleşti. Buna değer kok ve musaffa petrol ürünleri yüzdelik 145,94, idmansız yer yağı ve doğalgaz yüzde 116,51, asıl metaller yüzde 97,13 ile endekslerin bildirme aşkın arttığı madun sektörler kendisine kayıtlara geçti. Tütün ürünleri, aylık değiş göstermeyen tek alt seksiyon oldu. Maaş en bağan artma; yüzdelik 0,23 ile asıl ispençiyari ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzdelik 2,14 ile içecekler ast sektörlerinde gerçekleşti. Buna eşit incelmemiş petrol ve doğalgaz yüzdelik 20,67, kömür ve linyit yüzde 16,72, dokuma ürünleri yüzde14,37 ile endekslerin bildirme aşkın arttığı alt sektörler oldu.
Share: