YÖK’ten fakültelerde kontenjan değişikliği

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Bir Tane Saraç ’ın başkanlığında düzenlenen “Yükseköğretim Eğitim Programları Istişare Heyeti”nun 8. toplantısına, Milli Yetişek, Afiyet, Endüstri ve Uygulayım Bilimi, Hazne ve Maliye Bakanlığı ’nın beraberinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Asayiş Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK ’ten kurul üyesi peş dozaj yetkililer katıldı. Yükseköğretim Terbiye Programları Danışma Kurulu toplantısında ilk kendisine 2020 yılı kontenjanlarına ait doluluk oranlarının durumu değerlendirilen kurul toplantısında, Muallimlik programlarıyla ait namına güzeşte yılki uygulamaların sürdürülmesi ve kontenjanların artırılmamasına, hukuk fakültelerinde ait üniversitenin boş kontenjanları dahi dikkate alınarak darülfünun bazında kontenjanların belirlenmesine, Mühendislik alanlarında kontenjanların belirlenmesinde öne çıkan alanların ve büyüklük ihtiyaçlarının ayn önünde bulundurularak toplam kontenjanın azaltılmasına, Esenlik alanlarında bakir kurulan fakülteler ve programlar karışma başlamak için bütün kontenjanların belirlenmesine, Tedrici adına üstelik kâh alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilmesine, geçmiş ve müstacel arkalama gibi önlisans programlarının eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilişik adına paydaşların da görüşünün alınarak standartların geliştirilmesine, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak için ikinci tedrisat esenlik önlisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici adına azaltmaya gidilmesine ve finans yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci tedris Sağlık önlisans programının açılmamasına, KKTC ’üstelik uygulama alanlarının sıkıntılı olması dolayısıyla yeni esenlik programı açılmasına karar verildi.
Share: