YKS 2. ek tercih darülfünun kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları üzere mukteza belgeler neler?

Ölçme, Seçilmiş ve Kol Merkezi (ÖSYM) yoluyla 14-18 Ilk Teşrin tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2. ek tercih sonuçları, zaman açıklandı. Adaylar her yükseköğretim kurumuna yerleşip yerleşemediğini ÖSYM YKS katma yeğleme sorgulama ekranından görüntüleyebiliyor. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, 2021 YKS 2. melfuf tercih darülfünun vasıta tarihlerini ve kayıt için mukteza belgeleri araştırıyor. Darülfünun taşıt tarihleri, henüz önce ÖSYM marifetiyle yayınlanan 2. ek yeğleme kılavuzunda açıklanmıştı. Bugün 2. eklenmiş tercih sonuçlarının açıklanmasının peşi sıra gözler darülfünun pusat tarihlerine çevrildi. Tamam, 2021 YKS 2. eklenmiş tercih darülfünun kayıtları ne ahit başlıyor, çağ belli oldu mu? YKS 2. ilişik yeğleme darülfünun kayıtları amacıyla gerekli belgeler neler? İşte detaylar… 2021 YKS 2. mülhak yeğleme sonuçları ile ayrımsız programa anahtar hakkı kazanan adayların taşıt işlemleri, üniversiteler aracılığıyla 26 Teşrinievvel-1 Teşrinisani 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri beyninde gerçekleştirilecek. a) Adayın mezun olduğu lise kurumundan aldığı diplomanın aslı yahut musaddak örneği evet da kullanılmamış tarihli ikmal belgesi b) Namzet munzam puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ne ekol ve alandan çıkışlı olduğunu gösterir biçimsel vesika (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı namına, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Yardım payının/tedrisat ücretinin ödenmesi ile ilgilendiren belge e) Kayıttan evvel belirlenip darülfünun marifetiyle car edilecek özge belgelerin aslı yahut darülfünun onaylı suretleri YKS ile tıpkısı yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askeriye durumları, üniversiteler marifetiyle https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, yüreklilik konusunda teferruatlı hikmet amacıyla bile üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Umumi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların kumpas sonuçları (bariyer bilgileri de derun), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM marifetiyle elektronik ortamda iletilecektir.
Share: