Yeşil tahavvül Yıpranmamış Ölçülü Vadeli Program’da yerini aldı

Dünyada kasaba sorunları, iklim değişiklikleri kayırıcı yaşamına ve ekonomiye fidan etki yapıyor. Avrupa Birliği’nin (DENIZ) üzerinde çokça durduğu “Yeşil Mutabakat” üstelik u amaca hizmet ediyor. Günümüzün gerçekliğine akla yatkın yerine Yıpranmamış Orta Vadeli Program’da (OVP) “yeşil dönüşüme” saha verilerek, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin yöntem ve tedbirler belirlendi. OVP’de abuhava değişikliğinin etkisini birlik dünyada henüz ateş tıpkısı şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığının şeş çizilerek, SU vasıtasıyla 2019 yıl böylelikle açıklayan Avrupa Yeşil Mutabakatı üzere yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde global düzeyde tutum politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına belen edildi. Bu durumun, başta Türkiye’nin asıl dış satım pazarı AKARSU olmak amacıyla ülkelerin uygulayacağı eskimemiş politikalara göre sanayide ve tutum genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini yanında getirdiği vurgulanan OVP’birlikte, izlence döneminde küresel ayar zincirleriyle entegrasyon ve daha çok arsıulusal envestisman incizap sürecinin, bu yıpranmamış mantalite çerçevesinde Yeşil Uzlaşma Gösteri Planı’nda meydan kayran tasavvur ve eylemler üstelik dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi. Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim amacıyla zaruri teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Yeşil OSB ile yeşil sanayi bölgesi onaylama sistemi tamamlanarak, çevreye duygulu, sürdürülebilir endüstri ve döngüsel tutum alanları oluşturulmasına çabukluk verilecek. Mali sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecek. Çevreye duyar yatırımların finansmanı amacıyla arsıulusal standartlarla düzenli rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları motivasyon edilecek. Liyakatsiz atılmış uygulamaları evre halkını dahi kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Global abuhava değişikliğinin ters etkilerini genişlik organ düşürmek üzere erke ve istihsal kaynaklarını artağan şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek. Hazne ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, resmi gazetenin tekrarlı sayısında yayımlanan OVP’ye ait değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide 2022-2024 döneminin esas politikalarına, ilkelerine, uğur ve gösterge niteliğindeki iktisadi büyüklüklerine yer verilen Mutedil Vadeli Programın yayınlandığını belirten Renkler, “Hür Teşebbüs öncülüğünde dayanabilen tıpkı büyüme üzere makroekonomik istikrarı henüz de güçlendireceğiz.” ifadesini kullandı.