Yeşil borçlanma uzlaştırıcı ve yeşil kira sertifikası taslağı hazırlandı

Resülmal Piyasası Oturmuş (SPK), gelişen dünya şartlarına neva keşfetmek adına Yeşil Istikraz Ara Bulucu ve Yeşil Icar Sertifikası Emare Taslağı’nın düşün ve önerilere açıldığını bildirdi. İklim krizinin yer, kayırıcı, topluluk ve ekonomiler üzerindeki zıt etkileri ile savaşım dünyada ve ülkemizde öncelikli gündem haline geldiği kaydedilen açıklamada, “Düşük karbon ekonomisine intikal üzere müstelzim yatırımların ve çevresel sürdürülebilirliğe yardım sağlayan projelerin finansmanı için gerekseme mahsus mufassal vadeli fonların temini anamal piyasalarının önemini artırmıştır.” ifadelerine kayran verildi. Açıklamada, abuhava değişikliğine uzlaşma ve abuhava değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması gayeli yatırımlar için lüzumlu finansman araçlarının geliştirilmesi kapsamında, uluslararası finansal piyasalarda “yeşil tahvil” piyasasının aceleten büyüdüğü ve dünyada SPK kabil düzenleyici denetleyici kuruluşların bu piyasaların metin büyümesi ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yatırımcının korunması üzere düzenleyici çerçeve geliştirdiğinin gözlemlendiği aktarıldı. 11. Kalkınma Planı, 2021 Iktisat Reformları Paketi ve Paris İklim Anlaşması evleviyet ve eylemleri çerçevesinde, çevresel sürdürülebilirliğe müspet ulama sağlayacak yatırımların finansmanının isteklendirme edilmesi için aranjör söve taslağı hazırlandığı tabir edilen açıklamada, “SPK Yeşil Istikraz Aracı ve Yeşil Icar Sertifikası Rehberi Taslağı ile anamal piyasamızda yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası ihraçlarının artması, saydamlık ve dış istimara (ikinci yan görüşü/tasdik kabilinden) yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya yardım veren projelere yatırım imkanlarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Emare’in, yeşil tahvil alanında mali piyasalarda yeryüzü koskocaman akseptans gören ve toptan ölçün haline gelen Arsıulusal Sermaye Piyasaları Derneği (TOPLAMA) Yeşil Ara Kazanç İlkeleri temel alınarak hazırlandığı belirtilerek, şu konuları düzenlemeyi öngördüğü bildirildi:
Share: