Yenilenebilir enerjiye destekte yeni zaman

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Terviç Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek hidroelektrik santralleri üzere kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve çağ enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal enerji santralleri amacıyla 54 kuruş kurum garantisi verilecek. Yenilenebilir Güç Kaynağı (NAZAR BONCUĞU) belgeli üretim tesislerinde YEKDEM ödemeleri hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve tarih enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal erke santralleri amacıyla ise 54 kuruş üzerinden yapılacak. Türk lirası bazındaki destekler 31 Meyan 2025’e kadar işletmeye girecek HIÇ belgeli istihsal tesisleri üzere 10 sene süreyle uygulanacak. Yerli ulama desteği ise 5 sene süreyle kilovatsaat başına 8 kuruş üzerinden verilecek. söz konusu dönemde işletmeye girecek BIRLIK belgeli istihsal tesisleri için belirlenen fiyatlar, töz bazında başlamak amacıyla üçer aylık dönemler üzere rastgele yıl eş, april, temmuz ve ilk teşrin aylarında, belirlenen yönteme göre güncellenecek. Türkiye’da yenilenebilir enerji yerleşmiş gücünün artmasında önemli aynı mekanizma namına nitelendirilen YEKDEM kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik amacıyla 7,3 dolar/cent, jeotermal amacıyla 10,5 dolar/cent, biyokütle ve devir üzere dahi 13,3 dolar/cent teşvik sağlanıyordu. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına bakarak farklılık gösterebiliyordu. Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımcıları, uygulama süresi 31 Açıklık 2020’üstelik sona muazzez döviz bazlı YEKDEM’den müstefit olmak için güzeşte yıl 4 bin 900 megavatı bulan rekor seviyede yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlık zincirindeki aksamalardan dünya bu süre 30 Haziran 2021’e uzatıldı. söz konusu tarihe kadar projelerini devreye alarak döviz bazlı desteklerden yararlanmak talip yatırımcılar, bu yılın önce 5 ayında yaklaşık 1.800 megavatlık yatırım yaptı. YEKDEM’in ilk defa uygulandığı 2005’te Türkiye’nin yenilenebilir erke oturmuş gücü 13 bin megavat seviyesinde bulunurken, bu misil april sonu itibarıyla ise 50 bin 990 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynakları ortada genişlik erdemli payı 31 bin 280 megavatla hidroelektrik santralleri aldı. Bunu 9 bin 543 megavatla rüzgar, 7 bin 70 megavatla gündüz, 1595 megavatla jeotermal ve 945 megavatla biyokütle strateji etti.
Share: