Yem fiyatlarına zamlandı, benzin üreticileri beklediğini alamadı

Kasım ayının böylecene süte yapılacağı duyurulan yüzdelik 46 ’lık zamla üreticinin yüzü gülerken, benzin ineklerinin dahi kesilmesinin önüne geçildi. Süte yapılan yüzdelik 46 ’lık bindirim kararının ardından yemleme fiyatlarına üstelik bindirim geldi. Süte zam yapılmadan önceki çuvalı 160 ile 190 teklik aralığında olan yemleme, 235 ile 255 lira aralığında satılmaya başladı. Arpa fiyatları düşerken ağızotu fiyatlarının artması, fırsatçılığı gene gündeme getirdi. Konuyla ilişkin konuşan Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Mülaki, yemleme fiyatlarının mahsus yükseltildiğini tez etti. Bu şekilde yapılan zamların hayvancılığı ve süt üretimini bitireceğini tamlayan Mülaki, şu sözleri kaydetti: “Kasım ayı böylecene süte yapılan yüzde 46 zammın üreticimiz üzere aynı ağız tadı olacağını ve benzen ineklerin kesilmesinin önüne geçeceğini söyledik. Yemleme firmaları ve bayilerden eşit artışları akla yatkın seviyede tutmalarını murat ettik. Bu şekilde yaparak benzen üretimini ve hayvancılığı bitirmeyelim. Süte remiks yapılmadan geçmiş çuvalı 160 ile 190 liralık olan yemleme, şu zaman 235 ile 255 lira ortada satılıyor.
Teşrinisani ayından sonradan rüşvet fiyatları 4 teklik 50 kuruş iken zaman 3 lira 80 kuruşa kadar düştü. Ant fiyatının 190 liradan 255 liraya çıkarılmasının bahanesini bilmiyoruz. Maatteessüf süte yapılan yüzde 46 ’lık bindirim, üreticimizin cebine girmedi.”
Share: