YEKDEM referans formatında güncelleme yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Erke Kaynakları Terviç Mekanizması (YEKDEM) elektronik ortamda oluşacak başvurularında kullanılacak arzuhâl ve bilgi formu formatları değiştirdi. EPDK’nın YEKDEM “Başvuru Dilekçesi ve Vukuf Formu” formatıyla ilişik kurul kararı, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Vukuf formunda şirketlerin lisans numarası, lisans sahibi tüzel kişinin ismi, yapı adı, esas üs türü, ana kuruluş tipi ve apotr gerçeklik türünün yanında, anne cins kurulu gücü, yardımcı soy müesses gücü, YEKDEM’e esas güç, birim sayısı, almanak istihsal miktarı ve işletmeye giriş tarihi kadar bilgileri paylaşmaları istenecek.
Share: