Yazılım ve oyun ihracatına yönelik bakir bindi paketi yolda

Bilişim sektörü, dünyanın geleceğinde kortej sahibi başlamak üzere koskocaman tıpkı adım adına göze çarpıyor. Baziçe ve yazılım ihracatı bile mülhak değerli ayrımsız dış satım türü olduğu üzere geliştirilmesi öncelikli sektörler içre gösteriliyor. Tecim Bakanı Mehmet Muş, yazılım ve oyun sektörlerine katışıksız E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) bindi programı hazırlandığını açıklarken, konuya ilişik detaylar nikbet konusu oldu. Tecim Bakanlığı verilerine göre, hizmet sektörlerinin dış ticaretteki önemi değme geçen zaman artıyor, 2010 yılından beri sene bazında bakım ticareti, servet ticaretinden daha aceleci büyüme gösteriyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı bünyesinde Arsıulusal Bakım Ticareti Umumi Müdürlüğü kuruldu ve bilişim sektörü bu çerçevede ele alınmaya başlandı. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, kullanılmamış pazarlara açılmaları ve uluslararası arenada rakiplik güçlerinin geliştirilmesi için dar dışına müteveccih gerçekleştirecekleri harcamalar Nezaret eliyle destekleniyor.Bu kapsamda, dünyada uygulanan bereketli örnekler dikkate alınarak, bilişim sektörünü mühim ayrımsız vizyonla yavaş yavaş sınırlı dışına açacak ve ülkeye döviz kazandıracak tıpkısı say üzere tedarik yapıldı. Vekâlet, bakım ve enformatik sektörüne müteveccih destekleri yeni bire bir anlayışla ve mühim kendisine ele almayı, uygulamaya dayalı hususlarda bazen kolaylaştırmalar yapmayı ve hareketli sıfır bazen destek unsurlarında üstelik iyileştirmeler yapmayı planladı. Yazılım, dijital oyun, e-spor, mali yazılım ve teknolojiler, bireşimli zeka, siber düzenlilik, aptal site sistemi hizmetleri, uz iletişim, vukuf merkezi, bulut ve iletişim hizmetleri, sistem hizmet ve destek hizmetleri, enformatik mühendislik hizmetleri ve sayısal tavassut platformları hizmetleri üzere potansiyeli olan zir sektörler dahi imdi desteklenecek. Vekillik, sonunda enformatik alt sektörlerinin tamamını kucaklayarak, ihracatın tam devlet geneline yayılmasını amaçlıyor.Yeni bindi programının ulaşılması cılız, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması de öngörüldü. Son aşamada, inovasyonun motivasyon edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve global “unicorn”ların oluşturulmasına müteveccih “dikici işi” tatlılıkla bilişim sektörüne özel bakir bindi unsurlarını içeren Bilişimin Yıldızları Programı desteği de hayata geçirilecek. Bulunan desteklerin kapsamı ve oranları artırılıyor Esbak destek programlarından edinilen tecrübeler ve sektörel talepler çerçevesinde yıpranmamış E-Turquality Programı ile bulunan Turquality desteklerinin kapsamını genişletilirken, kâh bindi oranlarında ve eğin limitlerinde artım sağlanması hedeflendi. Bu kapsamda, hayata geçirilmesi planlanan bazen yıpranmamış bindi unsurları şöyle: “Teknohızlandırıcı teşrikimesai kuruluşu proje desteği, arsıulusal katma kızıl bilişim yüklenici proje desteği, güçlükle dışı münakasa desteği, arsıulusal teknoloji pazarlama ofisleri desteği, bakım pazarlama platformlarına üyelik desteği, yazılımcılar amacıyla simülatör/test ekipmanı kiralama desteği, daraç dışı baziçe, sıra ve filmlerde Türk im dubara desteği, ev dışı arama desteği, yetersiz içi uluslararası fuar desteği, vukuf merkezi desteği, talih güçlükle dışı ofisleri desteği, ensiz dışında yerleşik şirkete ait baziçe/yazılım/delalet platfomu alımına müteveccih müşavirlik desteği, berat/fikri sahiplik hakkı çekicilik desteği ve yazılım/oyun/atak aplikasyon sınav desteği.” Ayrıca, enformatik sektörünün sınırlı dışına açılımında girdi olarak yerli ve milli yazılım, donanım ve hizmetlerin kullanılmasının motivasyon edilmesi amacıyla yerli malı kullanımı desteği de verilecek.Böylece enformatik sektörüne aktarılan amme kaynakları adisyon verilebilirlik çerçevesinde, etkili ve verimli kullanılacak. Vekâlet, haddinden fazla gücük sürede yeni desteklerin tanıtımının yapılmasını planlıyor..
Share: