Yargıtay’dan tüketicilere erim: Nahak şartlar geçersizdir

Senelerce hayalini kurduğu daireye, bire bir bankadan kullandığı hane kredisiyle cemaat olan mütemmim, hayatının şokunu yaşadı. Bankanın, nahak yere eşya koyduğu uyuşma ile bastırık ruhlu bitiren, mahkemenin yolunu tuttu. Bitiren Mahkemesi, davanın kabulü ile; davacının davalı bankaya 284 bin lira verecekli olmadığının tespitine, sav konusu taşınmaz üstünde davalı lehine bünye edilen ipoteğin fekkine değişmeyen verdi. Davalı tarafından istinaf kanun için başvuruldu. Mıntıka Adalet Mahkemesi, davalının istinaf başvurusunun kabulüne, incelenen mahkeme kararının usul ve yasaya akla yatkın olmadığından kaldırılmasına, dosyada baştan entelekt yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından davanın reddine hükmetti. Karar, davacı avukatı eliyle temyiz edildi. Bunun konusunda Yargıtay 3. Ünsiyet Dairesi, benzer nitelikte tıpkı karara imza attı. Kararda şu ifadelere düzlük verildi: “Ülkü tarihi itibariyle yürürlükte olan 6502 dar Tüketicinin Korunması Üzerine Kanunun 5. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız yiyecek aranje olup anılan kanun maddesinde ‘Nahak araç; tüketiciyle müracaat edilmeden sözleşmeye derun edilen ve tarafların sözleşmeden doğan türe ve yükümlülüklerinde hak yolu kuralına ters düşecek biçimde mütemmim aleyhine dengesizliğe illet olan barışma şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde düz düzlük haksız koşullar değişmez namına hükümsüzdür. Sözleşmenin nahak şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin kendisine geçersiz sevgili şerait olmasaydı, diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu encam süremez. Bire Bir inikat şartı ilkin müstahzar ve ölçün sözleşmede yer alması dolayısıyla tüketici içeriğine gravite edememişse, o geçim şartının tüketiciyle istişare edilmediği akseptans edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir ölçün şartın münferiden istişare edildiğini sav ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür ’ denilmiştir. Konkre uyuşmazlıkta; 0953 yevmi numaralı, Tapu Müdürlüğünce aranje olan tutu senedinin ‘antant şartları ’ başlıklı bölümün 1. maddesi, yukarıda açıklayan kanuni düzenlemeler ışığında haksız yiyecek niteliğindedir. Hal hakeza olunca önceki evre mahkemesince davanın kabulüne dayalı sunulan değişmeyen akilane olduğundan toprak adliye mahkemesince davalının istinaf başvurusunun esastan reddine değişmeyen verilmesi gerekirken, nahiye adliye mahkemesince yerinde sıfır esbabımucibe ile davalının istinaf başvurusu kabul edilerek kararın kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya çap olup, bozmayı gerektirir. Kararın düşünce birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.”