Yargıtay’dan sava: Rakip firmaya bırakmak suç değil

E-ticaret sektöründe hareketlilik gösteren benzeri şirkette müteharrik güç, bir sektörde müteharrik bambaşka bire bir firmaya transfer oldu. Majör görevde olan işçisini rakip firmaya kaptıran şeriklik, mahkemenin yolunu tuttu, hem bozuk işçisine hem birlikte onu işe düzlük gelişim adamına sav açtı. Şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne süren müddei çalıştıran, mahkemeli işçinin rekabet yasağına uymaz davrandığını öne sürdü. Davalının, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne ters surette ayrıksı davalı gözetiminde çalışmaya başlaması zımnında 5 bin TL’nin ticari faizi ile gelişigüzel davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili istendi. Davalılar, davacının rekabet sözleşmesinin varlığı iddiası ile cezai araç kâm edemeyeceğini, mahkemeli işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek benzeri hisse senedi ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı sözleşmesi kurulması amacıyla zaruri koşulların bulunmadığını, davaya laf rakiplik sözleşmesinin sınırlandırılmadığından asılsız olduğunu öne sürdü. Davalılar, davanın reddini irade etti. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü. Milyonlarca işçiyi yakından ilişik karar ise Kesim Adliye Mahkemesi ’nden çıktı. Murafaa; işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının, rakiplik yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Esas Ticaret Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verildi.
Share: