Yargıtay ’dan değişmeyen: Hesap açma ve kapama imdi ücretsiz

Yıllardır kullanmadığı banka hesabını kapattıran bitiren, bankanın bu hizmet karşılığında servet istemesiyle hayatının şokunu yaşadı. Bankaya istediği 10 lirayı ödeyen mütemmim, Tüketici Yargıcılar Kurulu ’nin yolunu tuttu. Yıldız Bilimi, tüketicinin talebini reddetti. Hukuksuzluğun peşini bırakmayan tüketici, bu yol 1. Bitiren Mahkemesi ’nin kapısını çaldı. Mütemmim Hakem Heyeti kararının nakız edilmesini irade fail bitiren, vezneci yoluyla tahsil edilen hesap işletim, ekstre, revizyon, kesenek, nısıf yıl yahut benzer adlarla yapılan ecir kesintilerinin iadesini talep etti. Murafaa; mahkemeli banka eliyle mali tüketicilerden alınacak ücretlere ilişik usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğindeki, ‘Hesap açılış ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden değme sevap alınamaz ’ düzenlemesine ilgi çekti. Davacıdan adisyon metres ücreti adı altında öğrenim edilen 10 TL ’nin yasal olmadığına hükmetti. Adalet Bakanlığı ’nın kanun yararına fek talebini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sav dosyasını Yargıtay 11. Ülfet Dairesi ’hangi gönderdi. Müşabih nitelikte tıpkısı karara imza atan 11. Hukuk Dairesi, bankayı nahak yere buldu. Kararda şöyle denildi: “Hesapla ilişkin incelenmesi müstelzim hesap hareketleri kapsamının açık olması göz önüne alınarak, özel bilgiyi gerektiren ikilik üstüne bilirkişi görüşü alınmaksızın az inceleme ve hatalı, değerlendirme ile kayıtlı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya hilaf olduğu gelecek sürülmüştür. Ehlivukuf, evet vakit kaybetmeden özel yahut maharet bilgiyi mahkemeye iletir yahut bu bilgileri, vakalara uygulamak yoluyla varmış olduğu sonuçlara bel ölçü veya birlikte hususi veya beceri bilgilerden cereyan ederek vakaların tespiti biçiminde beliren tıpkı işlevi adına getirir. Hakimin dosya içindeki belgeleri inceleyerek, maddesel vakayı belirlemesi ve buna göre makul hukuki yorum yaparak sonuca varması izin alanındadır. Somut olayda adisyon kapama ücretinin belirlenmesi özel ve ustalık bilgiyi gerektirmediği amacıyla bilirkişiden anlatım alınmasına da ister bulunmamaktadır. Tamam bu nedenlerle sakim tetkik ve yanlış kıymetlendirme ile değişmeyen verildiğinden saraka edilemez. Bu ebat karşısında karara yönelik kanun yararına temyiz isteminin reddi gerekmiştir. Açıklayan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Altını Başsavcılığı ’nın kanun yararına tağyir talebinin reddine görüş birliği ile karar verilmiştir.”
Share: