Yapılandırma üzere 1 Teşrinisani eleştiri çevrim

Idrak ve ayrıksı bazen borçların yapılandırılmasına ilgilendiren rüşvet dairelerine başvuruda bulunan mükelleflerin, yapılandırmanın bozulmaması önceki taksit ödemelerini 1 Son Teşrin Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. 7326 basit Bazen Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa hükümlerinden idrak etmek üzere öngörülen referans süresi 30 Eylül’de sona ermişti. Konfigürasyon yasasından ihata etmek üzere 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda, 152 bilyon 663 milyon liralık alacak yapılandırılmış, 5 Ilk Teşrin 2021 tarihine büyüklüğünde 23 bilyon 84 milyon teklik tahsilat gerçekleştirilmişti. Kanunda öngörülen peşinen ve birinci taksit ödemeleri için son dönem, 31 Ilk Teşrin 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi iş bitimi namına belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım’a büyüklüğünde ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması üzere önce iki taksitin bir zamanlar ödenmesi şartı var. SGK’ya geçmiş taksit ödemeleri ise arz geç 30 Teşrinisani’da gerçekleştirilecek. Yapılandırılan borçların önceden adına 1 Son Teşrin’a büyüklüğünde ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzdelik 90, idari servet cezalarının aslından yüzde 25 tenzilat yapılıyor.
Share: