Yapılandırma kapsamında KDV artırımı düzenlenmesi yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) eliyle hazırlanan “Ekleme Değer Vergisi Umumi Aplikasyon Tebliği’nde Mübayenet Yapılmasına Dayalı Deklerasyon” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle 7326 Sınırlanmış Ara Sıra Alacakların Baştan Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Mübayenet Yapılmasına İlişkin Yasa kapsamında KDV artırımında bulunanların “hususi esaslar” karşısındaki durumu düzenlendi. Buna göre, Açıklık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilgilendiren haklarında bu deklarasyon kapsamında, sahte belge veya muhteviyatı bakımından kayışçı doküman kullanma, bildirge vermeme, adresinde bulunamama, defter ve doküman ibraz etmeme zıt tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabİi olan mükelleflerden, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilgilendiren kendisine, 7326 çevrilmiş Yasa’un ilgili maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar, tasarruf tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacak. Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların topu topu ile bir taksite ilgili tutarın yüzde 10 ’u kadar banka güvence mektubu (gelişigüzel kısıtlayıcı araç taşımaması gerekiyor), heybet tahvili veya hazne bonosu cinsinden inanca göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacak. Bu şekilde garanti gösteren mükelleflerin söz konusu kanunun verdiği haktan henüz aşkın taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel ağıl gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi vasıtasıyla tahsil edilecek. 7143 az Yasa kapsamında 2016 ve 2017 yılları üzere artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, intifa koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar amacıyla yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacak. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin 7326 çevrilmiş Kanun’un ait maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirlenen olumsuzluklar kapsamında yeniden hususi esaslara alınmayacak. Hususi esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda kurum yaptıkları mükelleflerle ait olumsuzluklar için yapılacak tespitler zımnında hususi esaslar kapsamında değerlendirilmeyecek.
Share: