Yabancıların aksiyon stoku bilgileri paylaşıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) marifetiyle Haftalık Söylenegelmiş Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, ev dışında beledi şahıslar, 28 Sülale haftasında kesin 138,9 milyon dolarlık hareket ve 7,8 milyon dolarlık Iştirak Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 63,6 milyon dolarlık Devlet İç Istikraz Senedi (DİBS) aldı. Elverişsiz dışında beledi kişilerin 21 Familya itibarıyla 18 milyar 946,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Karı’ta 18 bilyon 628,9 milyon dolara indi.
Bir dönemde az dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 387 milyon dolardan 3 bilyon 417,3 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 159,1 milyon dolardan 149,6 milyon dolara düştü.
Share: