WhatsApp, süreli mesajlar özelliğini herkese açtı

WhatsApp, Signal uygulamasında ayrıntılı bir süredir makbul süreli mesajlar özelliğini çıktı herkesin erişimine açtı. Devamlı mesajlar, sohbetteki mesajlarınızın belirlenen bire bir süreden sonra bizatihi olarak silinmesini sağlıyor. Çıktı tıpkısı kişiyle mesajlarınızın hangi büyüklüğünde müddet boyunca kayıtlı kalacağına siz değişmeyen vereceksiniz. Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden kesiksiz mesaj gönderebilirsiniz. Mesajları 24 saat, 7 çevrim yahut 90 ahit sonraları kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu tadımlık etkinleştirildiğinde, sohbette gönderilen kullanılmamış mesajlar belirlediğiniz sürenin böylelikle kaybolur. Yaptığınız yer güncel seçme sohbetteki eskimemiş mesajlar üzere makbul peki. Kesiksiz mesajlar etkinleştirilmeden ilk gönderilen yahut alınan mesajlar bu seçimden etkilenmez. Ferdî sohbetlerde herhangi bir iki kullanıcı üstelik süreli mesajları etkinleştirebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sohbetteki eskimemiş mesajlar belirlediğiniz sürenin böylelikle herkesten kaybolur. Fakat sohbetteki farklı yaşama üstelik kesiksiz mesajlar ayarını değiştirebilir. Varsayılan kendisine, WhatsApp ’ta indirdiğiniz medyalar hudayinabit yerine fotoğraflarınıza indirilir. Devamlı mesajlar etkinleştirildiğinde, gönderilen medyalar sohbetten kaybolur fakat kendiliğinden inzal özelliği açıksa telefona kaydedilir. WhatsApp ’ta Ayarlar > Ambarlama ve Veriler ’e anbean hudayinabit tenzil özelliğini baypas bırakabilirsiniz.