VGM yüksek tahsil burs müracaat ekranı: 2021 VGM yükseköğrenim burs başvurusu zahir yapılır?

İlkokul, ortaokul, ortaöğretim ve darülfünun öğrencilerine verilmekte olan Evkaf Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, 2021 yılında birlikte ciddi deste görüyor. Tahsil hayatlarında maddi yerine ayrımsız nebze arınmak talip milyonlarca darülfünun öğrencisinin merakla beklediği 2021-2022 yılına ilgilendiren Evkaf Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı. VGM yüksek tahsil bursu üzere başvurular, 1 Teşrinisani 2021 Pazartesi yani bugün bakımından başladı ve 15 Son Teşrin tarihine kadar devam edecek. Başvurular, kurumun genel ağ sitesi vgm.gov.tr üzerinden referans formu doldurulmak kanalıyla gerçekleştirilecek. Peki VGM  yükseköğrenim burs başvurusu şüphesiz yapılır? 2021 VGM yüksek tahsil bursu ne büyüklüğünde? İşte 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı… Vakıflar Umumi Müdürlüğü Terbiye Yardımları için başvurular her yıl Umum Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yeniden www.vgm.gov.tr üzerinden referans formu doldurulmak yoluyla alınmaktadır. Giriş Ekranında “Isim”, “Soyad”, Tevellüt Tarihi”, “Ata Adı”, “T.C. Etiket Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Düzenlilik Konfirmasyon” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları kayran almaktadır. Bu alanları doldururken özen edilmesi gerekenler şunlardır: 1- Bu alanda girilen bilgilerin hep NAZIK HURUFAT ile doldurulmalıdır. 2- Bu alanlara girilen eş bilgileri öğrencinin şahsiyet cüzdanındaki/etiket kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. aksi takdirde bütün uyartı vererek, kusurlu antre yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en üst alınan etiket bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait hüviyet varsa referans formunda erkek cüzdanına ilgili bilgiler girilemez. Bu ekranda alelhusus kişi bilgisi girilen alanlarda isimden evvel evet birlikte bilahare fasıla bırakılmamaya dikkat edilmelidir. 3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde dönüş, kamer ve yıl arasına seçkin öz yazılmadan giriş yapılabileceği kadar dönüş, kamer, sene arasına bekçi (.) evet de akıntılı cızık (/) eklenerek üstelik methal yapılabilir.
2021-2022 yetişek yılında terbiye yardımı/burs miktarlarında artım mamul olup ortaöğrenim eğitim bilimi yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu mahiye 400,00 TL, ecnebi uyruklu mektepli yüksek tahsil bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
Share: