VGM burs sonuçları hangi devir açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları üzere kafasız sayım!

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim’de, yüksek tahsil burs başvuruları ise 15 Teşrinisani’da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla alay malay başvuruda bulunan öğrenciler, gözlerini VGM burs sonuçları ile ait gelecek akıbet zaman açıklamalarına çevirdi. Burs almaya türe kazanan öğrencilere bursları, okullarının bulunduğu ilin sınırlı olduğu Evkaf Nahiye Müdürlüğünce ödenecek. Evet, VGM burs sonuçları ne antlaşma açıklanacak? İşte 2021-2022 VGM burs sonuçları için zül edilenler… VGM burs sonuçlarının açıklanacağı zaman ile ilgilendiren henüz tıpkı açıklama yapılmadı. Burs referans, istimara ve sonuç açıklama dönemlerine ilişik tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs müracaat sonuçları, 21 Son Teşrin tarihinde açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları ise alelumum KYK burs sonuçlarının açıklanmasının arkası sıra duyuruluyor. Burs almaya doğruluk kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin sınırlanmış olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilişkin Vakıflar Havza Müdürlüğüne lüzumlu evraklar ile mektepli hesabına küşade vezneci adisyon numaralarını belirtir vezneci dekontunu iletmelidirler. Mektepli yerine Finans Katılma Bankası ’ndan hesap açılmalıdır. Şayet bulunulan yerde Varlık Katılım Bankası Şubesi yoksa Tarım Bankası Şube’sinden hesap açtırılabilir. Tıkır Katılım Bankası’ndan hesap açtıran öğrenciler amme kuma ATM ’lerinden burslarını alabilirler. Mangır Katılma Bankası vasıtasıyla; deneyli, deneyli basımı, iri aidatı, evvel veriliş, restorasyon, değiştirme, halel etme ve bire bir hallerde rastgele ecir alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, genel ağ şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye istifsar, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ifa talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ecir ve komite alınmaz, adisyon işletim ücreti veya bambaşka tıpkısı insan altında masraf ve sevap rica edilmez, değme boşluk yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ifa aylarında rastgele ayın 10 ’una büyüklüğünde banka hesaplarına ilişik Mıntıka Müdürlüğü eliyle yatırılır. Vakıflar Umumi Müdürlüğüne merbut 25 Vakıflar Mıntıka Müdürlüğünün bildirişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
Share: