VGM burs referans sonuçları hangi antlaşma açıklanacak? 2021 VGM burs referans akıbet tarihi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2021-2022 ortaöğrenim burs başvuruları, 30 Ilk Teşrin 2021 Münasebet günü sona erdi. Başvuruda mevcut öğrenciler, 2021 VGM burs başvuru sonuçları için anlayışsız sayıma geçti. Burs almaya türe kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin ilişkin olduğu Evkaf Havza Müdürlüğünce ödenecek. Tamam, VGM ortaöğrenim burs müracaat sonuçları hangi ahit açıklanacak? İşte 2021-2022 VGM burs son tarihi… VGM burs müracaat sonuçlarının açıklanacağı gündüz ile ilişkin elan bire bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, kıymetlendirme ve serencam açıklama dönemlerine ilişkin birlik duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları, 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Burs almaya doğruluk kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin mecbur olduğu Vakıflar Kesim Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne muktezi evraklar ile mektepli namına küşade vezneci adisyon numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Kredi Katılım Bankası ’ndan adisyon açılmalıdır. Şayet bulunulan yerde Mangır Ortaklık Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube’sinden adisyon açtırılabilir. Tıngır Paydaşlık Bankası’ndan adisyon açtıran öğrenciler amme kuma ATM ’lerinden burslarını alabilirler. Finans Ortaklık Bankası marifetiyle; kart, kurnaz basımı, deneyli aidatı, önce veriliş, restorasyon, tahrif, fesih etme ve bir hallerde temas ecir alınmaz; devretme, EFT, ATM/BTM cihazları, genel ağ şubesi, davet merkezi aracılığı ile havale, bakiye istifsar, hesap hareketleri döküm işlemleri bizatihi ifa talimatı, mülk yatırma, rüşvet ödemelerinden ecir ve encümen alınmaz, adisyon işletim ücreti yahut ayrıksı tıpkısı insan altında gider ve ücret irade edilmez, herhangi bir yetersizlik yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz. Burs almaya doğruluk kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında seçkin ayın 10 ’una kadar banka hesaplarına ilgilendiren Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Umumi Müdürlüğüne sınırlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
Share: