‘Vergi ve iktisat paketi’ Resmi Gazete’de

İçinde soylu erki hareketleri rahatlatacak bir nice konu bulunan rüşvet ve tutum paketi, hayata geçiriliyor. Yasa, Resmi Gazete’de yayınlanması ile alay malay kesinleşti ve yürürlülük detaylarının paylaşılmış oldu. Hazineye Ilgili Gayrimenkul Malların Değerlendirilmesi ve Eklenmiş Ayar Vergisi Kanununda Fark Yapılması Hakkında Yasa ile Bazı Kanunlarda ve Yasa hükmünde Kararnamelerde Başkalık Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, muhtarlara 14 bin 750 sendrom rakamının vazifeli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucunda kâin miktarda verilen aylık ödeneğin kesin tutarının, net minimum sevap tutarının altında kalması halinde aradaki fark, mukabele amacıyla öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde değme kazanç ve kesintiye bağımlı tutulmaksızın ayrıca ödenecek. Türkiye’de müesses sıfır yabancı tabiiyetli hamur şahıslar, mesai veya yurt izni alarak 6 aydan elan çok elverişsiz dışında dinç Türk vatandaşları ile kanuncu ve plaza Türkiye’de sıfır ve tıpkısı aksiyon yeri ya de daimi dil avcısı yoluyla Türkiye’de vergi elde etmeyen kurumlara yapılan göz yahut aksiyon yeri teslimlerinde, Katma Ayar Vergisi’nden istisna bağlı olmak amacıyla tıpkı almanak elde terviç şartı 3 yıla çıkarılacak.Sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını ağız ağıza ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi üzere özellikle Türkiye’de elektrikli açar yapım edenlerin yatırım isteklendirme belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Açıklık 2023’e büyüklüğünde KDV’ye bağımlı olamaz. Gezi acentelerinin 2022 almanak aidatlarının hesaplanmasında 2022 amacıyla tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak. Kaynak taşınmazlarının rayiç fiyat üzerinden aracısız satışlarında, eş bedelinin başlarken ödenmesi halinde yüzde 20 iskonto uygulanacak. Yapı taşıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Kaynak taşınmazlarının satışına ilgilendiren başvuru süresi 31 Çatlak 2022’ye büyüklüğünde uzatılacak. İmar planı sıfır yahut bayındırlık planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ilişkin tarım arazileri, 31 Aralık 2019’dan önce en bir iki 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kullanıcılarına, cari sene ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla büyüklüğünde direkt kiralanabilecek. Mahalli idarelere ve toplumsal asayiş kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelir hariç kalkışmak amacıyla 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan amme konutları satışından elde edilen gelirler, genel bütçeye sağlık kaydedilecek.
Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazne namına tescil edilen taşınmazların kadastrosu yapılacak.Bu emlak, 2/B alanlarında artan taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle mukayese edilerek türe sahiplerine direkt satılacak. Finans sektöründe faaliyette kâin bazen kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25’e çıkarılacak. Taşıma vasıtasıyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarına ilgilendiren kavil ve protokollerde karşılık farkı hesaplanmasına ilgilendiren hâkimiyet bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla alay malay yalnız girdilerin benzeri kısmı üzere bedel farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için munzam denk farkı getirilecek. Devletten incizap eden hekimlerin, yine dönüşleri için zorunlu olan bekleme süreleri, aynı defaya mahsus tevessül etmek için kaldırılacak. Kanunla, tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Tasfiye edilen şirketlerin halihazırdaki dünyalık varlıklarının söz konusu artırım tutarlarını ödemekte yetersiz olması ve şirketlerde hakikat açığı bulunması nedeniyle, tasarruf dönemi müşterilerinin kıygın olacağı değerlendirilerek; varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ilişkin artırım finansman sözleşmeleri, Mali Kiralama Faktoring Finansman ve Artırım Finansman Şirketleri Kanunu’na intibak sürecindeki veya intibak sürecini tamamlayarak neşelilik izni verilen artırım finansman şirketlerine devredilecek.Devir kapsamına, türel süreci devam edenler aut doğmak üzere, devreden şirketin artırım dönemindeki tam artırım finansman sözleşmeleri dahil olacak. Artırım finansman sözleşmesi, devredilen kamera eliyle devralan şirkete sözleşme fesih talebinde bulunulması halinde, ilgili tasarruf finansman sözleşmesi, devreden şirkete iade edilecek. İade edilen tasarruf finansman sözleşmesine ait artırım tutarı tasfiye masası tarafından koridor cetveline tabi olmaksızın tıpkısı kamer ortamında müşteriye nakden ve defaten ödenecek. Sözleşmesini devralan şirkette bitmeme ettirmek talip müşterinin tasarruf tutarı, devralan şirketin talebi üstüne tasfiye masası marifetiyle devralan şirkete antant tarihinden itibaren bire bir kamer içinde nakden ve defaten ödenecek. Tasfiye masası marifetiyle devralan şirkete ödenecek tutar, müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tasarruf tutarı ile vabeste olacak. AA’nın haberine bakarak; devralan müşareket ile yeni artırım finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere karşılık yapılabilmesi amacıyla, eskimemiş sözleşmenin imzalandığı tarihte konvansiyon tutarının yüzde 40’ı büyüklüğünde tasarruf mamul olması ve artırım ödemesi yapılan sürenin, bütün anlaşma süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunlu olacak..
Share: