Vekil Ersoy: Turizmde 2021 hedefimiz 21 milyar dolar

Capital, Iktisatçı ve StartUp dergileri eliyle yer”enlenen Uludağ Iktisat Zirvesi ’nin evvel zaman kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “2020 ’deki pandemiye merbut sönük dönemin peşi sıra kalburüstü aşılama programıyla biraz relaks oldu. Fakat her ne olursa olsun çıktı değişik ayrımsız dünyadayız ve bu farklılaşan huy ve anlayışların iş sahalarımıza yansıdığının, kalımlı olduğunun bilincinde oluşmak zorundayız” dedi. Nazır Ersoy sözlerine şöyle devam etti: “Turizm, 20 ’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinin kocaman aktörlerinden biri oldu. Toptan sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, alelhusus da sanayileşmede ehliyetli gelişmeyi sağlayamayan birkaç gelişmiş ve gelişmekte olan mutluluk ekonomileri amacıyla turizmin önemi ve değeri haddinden fazla daha fazladır. Turizme makroekonomik açıdan bakıldığında ayrımlı başlıklarda millî ekonomiye yardım sağladığını görürüz. Bunlar ortada istihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması, aut tecim dengesinin ve döviz girdisiyle bile ödemeler dengesinin sağlanması gibi canlı tıpkı ekonominin temel gerekliliklerini addetmek kabil. Antrparantez çöz ve aut seyahatlerle, kültürel ve konuşu etkileşimle uluslararası aksiyon birliklerinin kurulması üzere ciddi öneme sahip başlıklarda turizmin ağır munzam değer yarattığı yadsınamaz aynı gerçektir.” Pandemide sürecinde sunu ağır etkilenen sektörün turizm olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dünya Bankası verilerine bakarak Covid-19 öncesi dönemde arsıulusal seyyar varışları 2,3 milyar birey seviyesine gelmiş, turizm gelirleriyse az daha 1,9 trilyon dolara ulaşmıştı. Ekonomi ve turizm çöz içe eski kavramlar ve turizm ülkemizde heybetli bire bir paya sahip. 2019 ’dahi dış ticarete katkısı yüzde 30 oranında gerçekleşmişti. Ayrıca Türkiye ’ye istihdam katkısı 2,7 milyon gelişim gücü seviyesindeydi. Pandemi sürecinden tek pekâlâ sunma ciddi etkilenen fasıl turizm oldu ve biz bile belirlediğimiz hedefleri ötelemek zorunda kaldık. Ancak hazırladığımız bindi ve güven programlarıyla turizmdeki iri rakiplere bakarak henüz dolgunca bire bir başarım sergiledik. Ayrıca bunu diplomatlık trafiği ile destekledik. 2020 ’deki 16 milyonluk konuşma sayısının ardından 2021 ’da 28 milyon üstünde ziyaretçi bekliyoruz. Esasen 2020 ’üstelik gerçekleşen 12,1 bilyon dolarlık gelire denk 2020 ’nin ilk 9 ayında 16,9 milyar dolar seviyesine geldi ve 2021 yılı hedeflerimizi 21 bilyon dolar olarak güncelledik. Bunda on paralık zahir dünyanın en canlı ve şümullü lansman atağımızın rolü şişman. Go Türkiye platformumuz ise dünyadaki genişlik gür yaşıt oldu. Türkiye yıpranmamış dönemin en mefret aktörü olacak ve vekillik yerine üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.
Share: