Vatandaşlara yapılandırma fırsatı amacıyla özel beyyine

Bazen Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin 14 Haziran 2021 günlü sayısında yayınlanmıştı. Sağlık İdaresi Başkanlığı ’nın (GİB) hazırladığı rehberle vatandaşın konuya ilişkin bilgilere daha kıytırık, basit ve çabuk şekilde ulaşması hedeflendi. Rehberde, Yapılandırma Kanunu ile getirilen imkanlar, bu kapsamındaki borçların neler olduğu, kesinleşmiş alacak ve vergi cezası borcu kâin mükelleflere getirilen Yasa kapsamındaki idari servet cezalarına yönelik ödeme kolaylıkları kadar konular başlıklar halinde anlatılıyor. Rehberde ayrıca, kesinleşmemiş yahut sevgili safhasında bulunan kamu alacakları, tetkik ve tarhiyat aşamasındaki kamu alacakları, pişmanlıkla ya dahi kendinden yapılan beyanlara ilgili getirilen imkanlar, incelemesiz ve cezasız matrah ve alacak artırımından intifa, pres kayıtlarının düzeltilmesi, aktife kayıtlı emlak ile amortismana tabi sair ekonomik kıymetleri üzere baştan değerleme yapılması konularında sağlanan imkanlara ayrı ayrı meydan verildi. Yapılandırma başvurularının pekâlâ, nereye ve ne zaman yapılacağı, bunlara ilgili ifa takvimi ve süreleri, peşin ifa avantajları, taksitle ve cesaret kartıyla ifa şartları, yapılandırmanın bitmeme edebilmesi amacıyla lazım şerait ile yapılandırmadan müstefit olmak üzere kullanılacak müracaat dilekçeleri rehberde detaylı kendisine ele alındı.Vergi aslına sınırlanmış cezaların (vergi ziyaı) tamamen, alacak aslına vabeste olmayan yöntemsizlik ve hususi usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi sağlanıyor. Müracaat halinde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara sınırlanmış faizler hesabına Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi bahis konusu olabiliyor. Gidiş Geliş mal cezaları ve farklı yönetimsel para cezalarının topu topu, tahsil ve katkı kredisi alacaklarının bütünü ile bunlara merbut ürem, teehhür faizi ve teehhür zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor. Sav konusu yapılan rüşvet tarhiyatları, idrak cezaları ve idari mal cezaları üzere ihtilafların hazar tarafından sonlandırılması, algı incelemesi ve ölçüm işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah yahut alacak artırımında kâin ve şartları namına getiren mükelleflere ilgili kazanç incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede kâin olduğu halde kayıtlarda düz almayan evet üstelik kayıtlarda düz aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, araba, donatı, demirbaşlar ile sandık mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının töz duruma makul arkaç getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üstüne tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından yararlanılabiliyor.Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan antrparantez yüzdelik 90 tenzilat yapılması, trafik mülk cezaları ve özge yönetsel mal cezalarının peşinen ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 iskonto yapılması sağlanıyor. Matrah veya algı artırımı sonucu tahakkuk fail vergilerin tamamının geçmiş taksit ödeme süresi içinde evvelce ödenmesi durumunda vergilerde yüzdelik 10 tenzilat yapılıyor. Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka ve yüreklilik kartıyla ödenmesi, muteber hacizlerin yasa kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması, 7256 sınırlanmış Kanun’u ihlal edenler ve süren borçların baştan yapılandırılması, 6183 sayılı Yasa kapsamında tecili devam eden borçların baştan yapılandırılması kabil bir nice imkan ve kolaylıklar vatandaşların başvurusuna küşade bulunuyor. Vatandaşların bahis konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos’a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Ayrıca, 7326 mahdut Kanunun ve Umumi Tebliğ’in uygulanmasına ait açıklamalara ve uzun bilgilere, GİB’in internet sayfasında “Çabuk Ulaşım” alanında meydan düz “7326 mahdut Yasa Güçlükle Sitesi”nden, kurumun konfirme toplumsal iletişim araçları hesaplarından, Idrak İletişim Merkezinin 189 numaralı telefon hattından ulaşılabiliyor..
Share: