‘Varlık Barışı’na başvurusunda yarın akıbet dolaşma

Hem elverişsiz dışında hem de yetersiz içre mevcut fakat sağlık ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuncu defter kayıtlarında meydan almayan dünyalık, altın, döviz, taşınır kıymet ve gayrı resülmal piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Hayat Barışı başvurularında müddet azaldı. Bu kapsamda, sınırlı dışındaki varlıklarını 30 Haziran mesai bitimine kadar Türkiye’deki vezneci yahut uzlaştırıcı kurumlara bildiren köken ve tüzel kişiler, bunları serbestçe artırım edebilecek, idrak dairelerine temas bildirimde bulunmayacak. Bildirilen yaratıklar zımnında tek suretle rüşvet incelemesi ve algı tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi amacıyla bildirilen varlıkların 3 kamer içre Türkiye’ye getirilmesi veya ülkedeki banka evet birlikte uzlaştırıcı kurumlarda açılacak aynı hesaba transfer edilmesi gerekecek. Öte yandan, bahis konusu varlıklar, ancak dışında kâin vezneci veya mali kurumlardan mergup ve 17 Son Teşrin 2020 bakımından kanuni defterlerde mukayyet olan kredilerin genişlik geç 30 Haziran 2021’e büyüklüğünde kapatılmasında kullanılabilecek. Böylece borcun ödenmesinde makbul varlıklar üzere Türkiye’ye getirme şartı aranmayacak. Uygulamadan Türkiye’bile mevcut fakat kanuncu defter kayıtlarında kayran almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek. Sağlık veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’üstelik kâin ancak kanuncu defter kayıtlarında saha almayan, mal, kızıl, döviz, menkul kıymet ve ayrıksı sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar de 30 Haziran geceleyin yarısına büyüklüğünde gelir yahut kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan idrak dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek. Taşınmazların ayni resülmal kendisine konulmak yoluyla işletme kayıtlarına alınması halinde de sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla münfail olması ve bahis konusu kararın tebligat tarihini izleyen 10’uncu ayın sonuna büyüklüğünde ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu konu hükümlerinden faydalanılabilecek. Lüzumlu yetersiz dışında kâin varlıkların vezneci veya ara bulucu kurumlara gerekse daraç ortamında kâin varlıkların alacak dairelerine bildirilmesinde, Türk lirası cinsinden servet fiktif (saymaca) değeriyle, zer rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Altını Eşkal Bankası (TCMB) döviz alış kuruyla hesaplanacak. Bildirimlerde bahis konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri anne alınacak.