‘Varlık Barışı Na müracaat üzere son haftaya girildi

Sıkı dışında mevcut para, kızıl, döviz, taşınır karşılık ve başka resülmal piyasası araçlarını alacak incelemesine tabi olmadan Türkiye’de kullanmak için başlatılan “Sağlık Barışı” uygulamasına müracaat amacıyla serencam haftaya girildi. Hem güçlükle dışında hem da ancak ortamında kâin ancak dirimlik ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuncu defter kayıtlarında düzlük almayan servet, değerli, döviz, menkul karşılık ve değişik resülmal piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Huzur Barışı düzenlemesine başvurularda müddet azaldı. Bu kapsamda, ancak dışındaki varlıklarını 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki vezneci yahut uzlaştırıcı kurumlara bildiren hamur ve tüzel eşhas, bunları serbestçe artırım edebilecek, alacak dairelerine temas bildirimde bulunmayacak. Bildirilen yaratıklar zımnında tek suretle kazanç incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay ortamında Türkiye’ye getirilmesi yahut ülkedeki vezneci ya birlikte aracı kurumlarda açılacak benzeri hesaba nakil edilmesi gerekecek. Mavera yandan, söz konusu varlıklar, dar dışında mevcut vezneci veya mali kurumlardan kullanılan ve 17 Teşrinisani 2020 itibarıyla kanuni defterlerde mukayyet olan kredilerin sunma geç 30 Haziran 2021’e büyüklüğünde kapatılmasında kullanılabilecek. Böylelikle borcun ödenmesinde makbul varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak. Uygulamadan Türkiye’bile mevcut fakat kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler dahi yararlanabilecek. Sağlık yahut kurumlar vergisi mükelleflerince cemaat olunan ve Türkiye’bile mevcut ancak kanuncu defter kayıtlarında yer almayan, mal, altın, döviz, söylenegelmiş karşılık ve farklı sermaye piyasası araçları ile emlak bile 30 Haziran’a kadar dirimlik veya kurumlar vergisi yönünden vabeste olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek. Taşınmazların ayni sermaye kendisine konulmak kanalıyla işletme kayıtlarına alınması halinde dahi sermaye tasarruf kararının tebligat tarihi bakımından münfail olması ve bahis konusu kararın tebligat tarihini izleyen 10’uncu ayın sonuna büyüklüğünde ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu özellik hükümlerinden faydalanılabilecek. Gerek sıkıntılı dışında mevcut varlıkların vezneci veya aracı kurumlara gerekse mahdut ortamında bulunan varlıkların kazanç dairelerine bildirilmesinde, Türk lirası cinsinden servet itibari (saymaca) değeriyle, değerli rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Altını Gestalt Bankası döviz alış kuruyla hesaplanacak. Menkul kıymet ve ayrıksı anamal piyasası araçlarından hisse senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu eşit belirleme edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de muhtemelen değilse itibari (nominal) değeriyle hesaplanarak Türkiye’de değerlendirilebilecek. Tahvil, bono, eurobond kadar istikraz araçlarında, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu fiyat belirleme edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli da belli değilse itibari (saymaca) değeriyle, yatırım fonu katılma paylarında, ait piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla, vadeli muamele ve seçenek sözleşmeleri kabil çıkmış araçlarda, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel belirleme edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli dahi galiba değilse fiktif (nominal) değeriyle, taşınmazlarda, rayiç bedeliyle söz konusu düzenlemeden yararlanılacak. Bildirimlerde bahis konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri ana alınacak.
Share: