Vakanüvis yazdı: Yunanistan’ın köpürtülmüş tarihi

Mağrip’nın âdeta eniştesi: Yunanistan Vakanüvis Yunanistan ’ın sıklıkla şopar, ara sıra de ateşle oynayan hal ve hareketleri, Türkiye ’nin çıdam sınamasından geçiyor. Batılı devletlerin sırtını sıvazlamasıyla fena hâlde şirazesi bozulan Palikarya yönetimi, sinirleri elan ne büyüklüğünde gerecek müşevveş. Müphem olmayan ise tarihi hakikâtler… Tarihinin çok tafsilatlı tıpkısı bölümünde çokça ezildiği, eziklendiği; söylence, hile, mit vb ile kendisine bire bir esbak imal ettiği, banal tıpkı ülke olma, hassaten üstelik yüzyıllarca Mütedeyyin Türk idaresinin boyunduruğu altında kalmanın meydanda kompleksini yaşadığı üzere hakikâtler… Palikarya(istan) ile ait tarihteki önceki kayıtlara M.Ö. 800 ’lerde düzgün ediliyor. Çağcıl zamanlarda ‘Antika Yunan’ adına adlandırılan alışılmış zaman, Roma İmparatorluğu ’nun istilasının tarihi olan M.Ö. 323 ’e büyüklüğünde bitmeme etmişti. Teferruatlı asırlar süresince Roma İmparatorluğu ’nun yönetimi altında kalan Palikarya coğrafyası, 1430 ’bile Selanik ’mağara, 1453 ’te da İstanbul ’un fethiyle Osmanlı hakimiyetine girmişti. Dinlerine, dillerine karışılmadan, tecim yapıp zenginleşmelerine müsaade edilen Yunanlılar, tarihlerinin ihtimal dahi arz muvazeneli, erinçli devresini Mütedeyyin Türklerin yönetiminde geçirmişlerdi. Bugünkü Yunanların ataları kendisine atıfta bulunduğu Antika Palikarya ’ın ruz sahnesinde görüldüğü asırlarda, bugünkü Atina ve çevresinde hararetli cemiyet, mecmu tıpkısı putperest toplumdu. Bugün birlikte ayakta olan Atina Akropolisi ’ndeki (Hisar) Partenon, ‘Yunan itikadı’na bakarak tanrıların ikametgâhıydı. Tanrıların esas mekânı gerçekte Yunanistan ’ın yer efdal dağı olan Olimpos ’tuh, Partenon ise bu dağın tıpkı yansıması yerine düşünülüyordu. Hep tanrıların heykelleri buradaydı. Partenon ’da 12 tanrı bulunur, bu tanrıların sayısı tek kesme, tıpkısı tanrı görevi bıraktığı evet da başına ayrımsız hareket geldiği ant hesabına kullanılmamış tıpkı tanrı atanırdı. Zeus baht ve hava olayları, Poseidon denizler ve depremler, Hephaistos demircilik ve dokunaklı, Afrodit aşk ve güzellik, Ares çekişme, Dionisos bade, üzüm ve eğlence, Athena kavga stratejisi, Hera bereket, Apollon ışık, Artemis okçuluk, Hades kayran altı ve Hermes hırsızlıktan sorumlu allah ve tanrıçalardı.M.Ö. 500 ’üncü yıllarda Yunan yarımadasındaki toplumlarda, bu inanç karmaşası hakimdi. Atina ’ya efdal aynı yukarıdan icra vekili bu tapınak, bir zamanda devletin hazinesi namına da kullanılıyordu. Şehir devletinin (Polis Güçleri) yöneticileri, ‘tanrılara adak’ adı altında halktan bulunmaz bağışlar toplayıp, burada saklıyorlardı. Gene savaşlardan elde edilen ganimet ile halktan toplanan rüsum de Partenon ’da koruma görevlisi ediliyordu. Eski Yunan ’ın önce devirlerinde, kaknem tarihi dönemlerinde, burada tanrılara insan kurban edildiği dahi görülmüştü. Antika Palikarya tanrılarına ve bu tanrılar etrafında oluşan din/lere dair şeyler ise efsane, masal, şiir ve destanlar marifetiyle günümüze kadar gelebilmişti. Antik Palikarya ’daki dini anlayışa dayalı şümullü bilgiler İzmirli Homeros ’un ‘İlyada’ ve ‘Odysseia’ isimli destanlarıyla Atinalı Apollodorus ’un ‘Bibliotheca’sında saha almaktaydı. Bu yazınlar benzeri nevi ‘antika Palikarya ilmihali’ydi. Partenon ’la ilgili ilginç aynı ayrıntı ise bölgede Osmanlı egemenliğinin başlamasının ardından yaşanmıştı. Osmanlılar, 1430 ’birlikte Selanik ’i, peşi sıra de bütün Yunan coğrafyasını ele geçirmişti.Balkanlara yapılan akınlarda Türkler burayı cephanelik adına üstelik kullanmıştı. Venedikliler; 1687 ’dahi caminin olduğu yeri bütünüyle atışına tutmuş, henüz sonradan ağız ağıza ele geçirmiş, peşi sıra minareyi yıkmışlarsa de sonrasında bölgeyi hasrolunmak zorunda kalmışlardı. Yunan isyanı sırasında Atina ’daki Partenon ’a saklanan asiler, şehirdeki Osmanlı güçlerine buradan saldırmıştı. Yunanlılar, 1821 ’bile Mutekit Türklere yönelik hunriz bire bir etnik sililik başlatmış, nihayet 1832 ’de birlikte bağımsızlığını car etmişti. Istiklal, büyük ölçüde Fransa, Rusya ve İngiltere ’nin hem budunsal temizliğe hem birlikte Osmanlı ile savaşa destek vermeleriyle gerçekleşmişti. Yunanistan ’daki ‘Megalo İdea’ takıntısının tohumları de bu dönemde ekilmişti. Yunanistan ’ın I. Acun Savaşı ’nın peşi sıra Rum ’yu bürüme girişimi birlikte esasen bu takıntıyla ortaya çıkmıştı. Hikâye, Yunanlılar açısından parçalanmamış bir felaketle sonuçlanmıştı.Anadolu ’daki yılgın Yunanistan ’da hâlâ ‘Mikrasiatiki Katastrofi’ (Anadolu Felaketi) yerine anılmakta. Payen Yunanlar, günlük hayatlarında birbirinden esassız, garip akide, ayin ve hayat pratiklerine sahipti. Ölülerin ruhlarını taşıdıklarına inandıkları üzere fasulye yemezlerdi. Tiyatroyu, adeta bire bir perestiş törenine dönüştürmüşlerdi. Bazı tiyatrolar, 15 bin peyrev kapasiteliydi. Tribünler tıka basa dolar, sahnedeki oyuncular, yüzlerinde maskelerle antika Palikarya dininden izler haiz söylenceleri oynarlardı. Tişört’ü Yunanlılar bulmuştu. Kadınlar da, rical birlikte ekseriyetle kolsuz tişörtler giyerlerdi. Üsera ise bu giysiyi giyemezlerdi, onlar yemeden içmeden peştemalle avunmak zorundaydılar. Yunanlar, Olimpiyat oyunlarını, cenabıhak Zeus ’u bağlılıklarını sunmak amacıyla başlatmışlardı. M.Ö. 776 ’dahi, Olympia şehrinde ilk Palikarya Olimpiyatı düzenlenmişti. Yarışlar rical beyninde geçiyordu ve ipsiz sapsız tıpkı biçimde katılımcıların çırılçıplak savaşım etmesi şartı vardı. Antik Yunan sakinlerinin cavlaklık takıntısı hoppadak spor gösterileriyle de sınırlı değildi. Çoğu Yunan çıplak çalışırdı.Asırlardır dünyanın seçkin tarafında taşlama namına kabul edilen ‘ılımlı parmak’ hareketini bulanlar dahi Yunanlardı. beraber, Noel Ağababa ’nın kökenleri de antik Palikarya ’daydı. Sakat Yunanlılar zombilere inanır ve ölülerin mezarlarından çıkmaması üzere kırıcı önlemler alırlardı. Baştan dirileceği memul cinayet kurbanları, kalıtım bilimi bozuklukları olanlar ve daha takatli çokça takım amacıyla ‘geri gelir’ diye düşünüyorlardı. Bu insanlar defnedilmeden geçmiş evet yakılıyor ya birlikte parçalara ayrılıyor, sonraları da ‘kalkmamaları’ amacıyla üzerlerine pahal ahcar yığılıyordu. Eski Yunanlılar, pedofiliyi utanılacak bire bir öz adına görmezlerdi. Ayrıca, tertemiz çocuğun babası, yaşlı erkeği kendisi seçerdi. İnanışlarına bakarak, Olympos‘taki tanrılar bile aynısını yapmaktaydı. Antik Yunan ’dahi eziyet oylumlu tıpkısı cezalandırma yöntemiydi. Bunların içerisinde birisi ise güvenilmez acımasızlıkta benzeri düzenekti. Kurbanlar, bronz tıpkı boğanın içine yerleştiriliyor, sonradan da boğanın altında keskin yakılıyordu.Hassaten, Midilli adasının bozuk adı ‘Lesbos’ du. Rum ’daki ana sevgili Kıbele ’ye sürgü kadınlar içerisinde yaşamını vakit kaybetmeden hemcinsleriyle geçirme eğiliminde olanlar, Lesbos adasında toplanıyorlardı. Antik Yunan ’dahi ‘erkek fahişelik’ üstelik vardı. Bütün bu tarihî gerçeklere karşın ‘antika Yunan’ esasen metin çok noktada kurmaca ayrımsız tarihe ve türe edilmemiş tıpkısı övgüye erbap. Hikâyeleme dahi çokça eskilerde değil, 1700 ’lerin sonlarında ortaya çıkmıştı. Temelinde ise ‘uygarlık öncülüğünü Mağrip merkezli oluşturma’ takıntısı yatmaktaydı. İngiliz müverrih Martin Bernal, kaleme aldığı “Esmer Atena: Eski Yunan Uydurmacası Zahir İmal Edildi” isimli kitabında, bu sapma ve saptırmayı mufassal aynı şekilde anlatmıştı. Çokça özet yerine antik Yunan / Gün Batısı, aslında kavi çokça inanç ile kültürel ve teknik bilgiyi Asya ve Afrika ’dan almıştı. Fakat coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilikle alay malay, Garp şehirlerinde ‘sunu faik biziz’ düşüncesi aydınlar ortada yaygınlaşmaya başlamıştı. Çözme hakeza olunca de Batı üzere başka coğrafyalardan değerler almış almak kabul edilemezdi. Zira bu akseptans edilirse ya çekik gözlülerden, esmerlerden ya birlikte derisi siyah olanlardan müteessir olacaklardı.İlericiliğin tek bir kaynağı vardı, o de Mağrip ’ydı. Bundan hava birlikte Garplı aydınlar, tarihi olduğu kabil ahzetmek adına yeni bir devir yazmayı tercih etmişlerdi. ‘Yunan medeniyeti ve bunu gerçekleştiren ‘beyaz adam’ miti böyle oluşturulmuştu. ‘Kişmiri Atena’üstelik, Avrupa ’nın üstünlüğünün delili yerine verilen bu medeniyetin, gerçekte ağırlıklı namına Akdarı ve Fenike asıllı olduğu örnekleriyle ortaya konulmaktaydı. Fakat mezkur etkilenmeyi zûl addeden Garplı temel, bunun adına kuzeyden mevrut Arî ırk uydurmacasını ortaya atmıştı. Meğerse antik Yunan ’dan Heredot de, Tarihinde alfabe ve tanrı adlarını Fenikelilerden aldıklarını anlatıyordu. Palikarya mitolojisinin şişman bölümünün Akdarı kaynaklı olduğu üstelik tekrar Tarihte dile getirilmişti. bu arada İyon (Palikarya) kelimesi birlikte, cins yerine Yunanca değildi. Mısır, Pers ve Sami dillerinde ‘İyon’ kelimesi ‘Yunan’ anlamında kullanılıyordu. bu arada Batı dünyası, ırkçılık yaparak ırkını “ileri, akla yatkın, iyicene” göstermenin temellerini birlikte esasen antika Palikarya ’bile bulmuştu. M.Ö. 322 ’dahi ölen Aristoteles, “Antipatik bölgelerde ve Avrupa ’üstelik cıvıl cıvıl ırklar, atılganlık ve dinamit doludur.Coğrafi bakımdan tam mutedil yerde aynı gestalt nehiy fail Grek ırkı ise değme iki tarafın üstelik arz dolgunca yönlerini almıştır. O nedenle başkalarını rejim yeteneğinde olmaya devam etmişlerdir.” diyerek yazmıştı. Aristoteles, ırksal üstünlüğü abuhava koşullarına bağlamış ve antik Yunan ’ın özge halkları yönetme hakkı olduğunu gelecek sürmüştü. Bire Bir da ‘soy çizelgesi’ hazırlamıştı. Bu çizelgeye göre yeryüzü üstte beyaz ırk, altında soluk ırk, en alttaki bile yağız soy düzlük alıyordu. Aristoteles ’cilt 2100 yıl bilahare hararetli Fransız diplomat Arthur birlikte Gobineau (ö. 1882) , bu dal planı ‘İnsan Irklarının Farklılığı Konusunda Denemeler’ isimli kitabında evire çevire çekinmez arkaç getirmişti: “Yağız nev, sunma aşağıdadır ve merdivenin dibinde bulunur. Sunu ilkel biçimindeki hayvanca karaktere sahiptir. Solgun ırk, uyuşuktur, ahmak, güçsüz ve sarp kafalıdır.’ Tıpkısı eksantrik Fransız Georges Cuvier ise Zenci ırkı, gözle görülür bire bir şekilde primat soyuna yakındır. Onların meydana getirdiği sürüler birlik aynı barbarlık aşamasındadır” diyordu. – Baliğ Kelly, “Günindi Uygarlığının Kurucularının Garip Yönünü Ortaya Çıkaran 33 Antik Yunan Gerçeği” , allthatsinteresting.com, 9 Ağustos 2018 – İlkay Aydın, “Kişmiri Atena: Bozuk Yunan Uydurmacası Kuşkusuz İmal edildi?” ekstrembilgi.com, 2016 – “Antika Yunanistan Karşı 10 Kaynak”, National Geographic, natgeo.com .
Share: