Uzayda çok kânunuevvel buyurmak düşünce şeklini değiştiriyor

ÇAKER, Rusya ve Japonya atılmak üzere birçok mutluluk, sonuç zamanlarda değişik deneyler üzere uzay istasyonuna uzay adamı gönderiyor. De uzayda geçirilen ahit, arada bir aylarca sürebiliyor. Eskimemiş araştırmaya göre, Dünya dışına yapılan ayrıntılı yolculuklar beyindeki atardamar ve toplardamarlar arasındaki boşlukları etkiliyor ve bu birlikte beynin şeklini değiştiriyor. Araştırma, astronotların ati yıllarda Mars’a ve başka yerlere yapılması planlanan ayrıntılı yolculuklardan sağlıklı çıkabilmesini garantiye ahzetmek üzere yüce bir vukuf niteliğinde. Bilgi insanları, Uluslararası Feza İstasyonu’na yaptıkları ince yolculuğun öncesinde ve sonrasında 15 astronotun beyinlerini taradı. Damarların etrafındaki boşluğu denetlemek amacıyla manyetik titreşim (MR) görüntülerinden yararlanan araştırmacılar, bu boşlukların hem astronotların Dünya’dan ayrıldığı anbean, hem dönüklerinden sonradan hem da dönüşün üzerinden biraz sıra geçince şüphesiz değiştiğini inceledi. Veri insanları, bu değişikliklerin astronotlarda nörolojik sorunlara el açabileceğini düşündürecek denge veya görsel zihin sorunlarıyla karşılaşmadı.