Uygulayım Bilimi kullanımının ruh bilimsel sorunlarla bağlantısı çokça az

Alelhusus koronavirüs pandemisi ile teknoloji kullanımı oldukça kalık durumda. Fakat kullanılmamış yapılan araştırmaya bakarak, gençlerde uygulayım bilimi kullanımı ruh bilimsel sorunları tetiklemiyor. İngiltere’de yapılan tıpkı araştırma, gençlerin teknoloji kullanımının, karşılaştıkları ruhsal rahatsızlıklara etkisinin “birkaç” olduğunu ortaya koydu. Oxford İnternet Enstitüsü’nün araştırması üzere, 10-15 gözyaşı arası 430 binden çok gencin monitör takip, içtimai iletişim araçları ve teknolojik araçları istimal süreleri ile bunluk, intihar düşüncesi ve tutum bozuklukları kabilinden ruh bilimsel sorunlar arasındaki angajman incelendi. Araştırı sonucunda, 1991 ve 2019 yılları beyninde, bunluk ile toplumsal iletişim araçları kullanımı ve göstergeç izleme süresi arasındaki ilişkinin beş altı da olsa zayıfladığı gözlemlendi. Benzeri dönemde, içtimai medya kullanımının psikolojiye etkisinde ufak tıpkısı çoğalma görüldü. Araştırmanın yürütücülerinden Profesör Andrew Przybylski, “2010 ve 2019 yıllarını karşılaştırdığımızda toplumsal medyanın etkisi ve ruh sağlığı açısından aynı farklılık gözlemlemedik.” dedi. Oxford araştırması, teknolojinin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine odaklanan siyasiler ve uzmanlara üstelik ayrımsız uyarı niteliğinde. Hakikat sıkça gençlerin teknoloji kullanımını, yaşadıkları ruh sağlığı sorunları ile ilişkilendiren araştırmalar kamuoyuna yansıyor. Serencam kendisine Sülale 2021’de yayınlanan bir araştırma, sosyal medya kullanımının gençlerin bereketli olma halini inatçı etkilediği ve kendilerine olan güvenini zayıflattığını ortaya koymuştu.
Share: