Uygulayım Bilimi ihya bölgelerinde dirimlik vergisi stopajı teşviki oranı artırıldı

Uygulayım Bilimi ihya bölgeleri ile Ar-Ge veya dizayn merkezlerinde etkin personelin, toplam say süresinin yüzdelik 50 ’sini aşmamak kaydıyla kesim dışarısında geçirdikleri süreler, dirimlik vergisi stopajı teşviki kapsamına alındı. Buna göre, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde müteharrik personelin, sağlık vergisi stopajı teşvikine bahis edilen toplam iş sürelerine uygulanmak üzere bahis konusu nahiye ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 namına belirlenen oranın, 31 Mesafe 2022’ye kadar yüzdelik 50 olarak uygulanmasına karar verildi.