Üniversitelerdeki eş profesör oranı, Avrupa ortalamasını geçti

Türkiye’de akademik eğitimin gelişimi üzere yapılan reformlar ve rastgele kentte eskimemiş üniversitelerin açılması meyvelerini veriyor. YÖK’ün kaynaklarına göre, Türkiye’de 129’u çap, 74’ü kredi ve 4’ü nakit meslek yüksekokulu tevessül etmek için 207 yükseköğretim kurumunda, 8 milyon 219 bin 518 mektepli, 90 bin 338 öğretim üyesi, 180 bin 65 tedrisat elemanı bulunuyor. Yükseköğretimdeki eş öğrenci sayısı 4 milyon 178 bin 286 ile yüzdelik 51, kız mektepli sayısı ise 4 milyon 41 bin 232 ile yüzde 49 orana cemaat. Kız öğrenci oranı üniversitelerin devlet geneline yaygınlaşmasıyla 2002’de yüzde 42 iken bugün yüzde 49’a yükseldi. Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerde mütenevvi adlarla Eş Araştırı ve Uygulama Merkezleri kuruldu ve ait akademik birimler ile muhtelif icraat gerçekleştirildi. Ayrıca karı akademisyenlerin araştırı ve inovasyonda imdi düz alması için ilişik kurumlar ile teşrikimesai komisyonu oluşturuldu. YÖK bünyesinde, akademide arka düzey eş yöneticilerin sayılarının ve görünürlüklerinin elan dahi artması üzere faaliyetler yürütülüyor. Öğretim Üyesi sayısı 2003’te 74 bin 134 iken bu aynı, 2020’de 98 bin 404’i eş, 81 bin 661’i karı oluşmak amacıyla 180 bin 65’e ulaştı. Hep akademisyenler ortamında karı akademisyenlerin oranı yüzdelik 45’ün üzerine çıkarken, bu akademisyenlerin 10 bin 11’i kadın profesörlerden, 7 bin 190’ı doçentlerden, 18 bin 736’sı kadın doktor talim üyelerinden, 45 bin 724’ü ise eş tedrisat görevlilerinden oluşuyor. Ünsiyet alanındaki avrat araştırma görevlisi sayısı, eş araştırma görevlisi sayısını aştı.

Öte yandan, akademide avrat araştırma görevlilerinin sayısı birlikte erkekleri geçti. Türkiye’de 26 bin 352 eş, 25 bin 60 ayvaz başlamak üzere 51 bin 412 asistan bulunuyor. YÖK’ün istatistiklerine göre, Türkiye’de 10 bin 11 avrat profesör bulunuyor. Kadınların oranı toplanmış profesörlerin yüzde 32,5’ini oluşturuyor. İstatistikler, Türkiye’deki karı profesörlerin oranının, KEZ ülkelerinin ortalamalarını geçtiğini gösteriyor. Buna bakarak, Türkiye’deki yüzdelik 32,5 orana erbap karı profesör oranı, yüzde 20,8 averaj ile KEZ ülkelerini geride bırakırken, yüzde 32,5 olan BENDE ile eşitlendi.

Türkiye, yüzde 45 oranındaki avrat öğretim üyesi oranı ile yüzde 41,3 orana sahip DENIZ ortalamasını ve yüzde 42,5’lik MEMLUK ortalamasını geride bıraktı.
Akademide 394 kadın, kayırıcı idarecilik görevinde

Türkiye genelindeki 203 üniversitede, şevket üniversitelerinde 255, dünyalık üniversitelerinde 139 gelmek amacıyla toplanmış 394 akademisyen eş, üniversitelerde dekan ve rektörlük görevinde bulunuyor.

Türkiye’de 17 eş rektör görev yaparken Avrupa Üniversiteler Birliğinin yayınladığı rapora göre, 48 uzuv ülkede karı rektör oranı ortalaması yüzdelik 15 ve bu ülkelerin 20’sinde bu görevde on paralık karı bulunmuyor. 377 eş dekanın 129’u Marmara, 95’i İç Rum, 50’si Veli, 38’i Akdeniz, 27’si Karadeniz, 23’ü Şark Rum, 15’i Güneydoğu Küçük Asya bölgesindeki üniversitelerde fariza alıyor. Bu oranlara yakından bakıldığında, Türkiye genelindeki medrese sayıları açısından avrat dekan oranlarının birlik göstermesi dikkati çekiyor.

Share: