Üniversite öğrencilerine hoşgörüsüz ödemesiz burs veren kurumlar listesi

2021-2022 akademik yılının başlamasıyla gelişigüzel ansız ödemesiz burs veren kurumlar, üniversiteyi kullanılmamış kazanan öğrenciler başta görünmek üzere milyonlarca darülfünun öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. Ekonomik açıdan durumu bol sıfır ve yardıma ihtiyacı olan öğrenciler, karşılıksız burs veren kurumları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı’nın sağladığı burs imkanının yanında Evkaf Umumi Müdürlüğü, Türk Eğitim Bilimi Vakfı, Sosyete Gönüllüler Vakfı, Vehbi Çalıştırıcı Vakfı kabil bir nice çekicilik ve mangır, hele başarılı ve gerekseme sahibi öğrencilere maddesel destek amacıyla emeksiz burs sağlıyor. Belirlenen şartları haiz öğrenciler, bu kurumlara başvurularını belirlenen zaman aralığında yapılabiliyor. Tığ birlikte sizler üzere darülfünun öğrencilerine meccanen burs veren kurumları derledik. İşte 2021 üniversite öğrencilerine sudan ucuz burs veren kurumlar listesi… Evkaf Genel Müdürlüğü (VGM), üniversite öğrencilerine bedava burs veren kurumlar listesinin başında geliyor. İşte Evkaf Umumi Müdürlüğü (VGM) burs müracaat şartları: Evkaf Genel Müdürlüğü Yüksek Tahsil Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5.Vehbi Çalıştırıcı Vakfı, öğrencilere sunu yüksek burs veren vakıftır. Herhangi Bir üniversite öğrencisine burs verilmemekle alay malay seçili kâh üniversite öğrencilerine burs imkanı tanımaktadır. Başvuru için vkv.org.tr/tr/burslar sayfasından darülfünun bursları kısmını seçerek ilgili alanları doldurabilirsiniz. Vehbi Çalıştırıcı Vakfı burs müracaat şartları: Sabancı Vakfı bursları, muvaffakiyetli ve maddesel desteğe ihtiyacı olan darülfünun öğrencilerine müft kendisine verilmektedir. Sabancı Vakfı bursu, antrparantez Istimara, Latif ve Kaşkariko Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla bariyer ve muvaffakiyet durumuna göre tayin edilen sıkıntılı içindeki cesamet üniversitelerine evet de burslu olarak kredi/hususi üniversitelerine yerleştirilen 15 öğrenci ile kalkınmada rüçhan illerde kapanca puanı itibarıyla devlet birincisi olarak belirleme edilen yurt içindeki kerem üniversitelerine evet üstelik burslu kendisine mangiz/özel üniversitelerine yerleştirilen 15 öğrenciye bile verilir. Burs, Türkiye ’üstelik lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler amacıyla geçerlidir. Belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri eliyle yapılacak istimara ile adayların muvaffakiyet durumları ve maddesel desteğe ihtiyaçları asıl alınarak Sabancı Vakfı bursu matlup öğrenciler belirlenecektir.Ekim-Haziran aylarında olmak için 9 kamer süreyle maaş 900 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal tahsil süresi dahilinde devam porte. Sabancı Vakfı Bursları meccanen olup geri ifa veya bakım yükümlülüğü içermemektedir. Fakat mezun bursiyerler istek borcunu vermek üzere dilerlerse burs almakta olan öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak üzere mentorluk yapabilir. Detaylı bilgiyi https://www.sabancivakfi.org/tr adresinden öğrenebilirsiniz Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı (MEB), yüksek tahsil kurumlarının sarıklı yetiştiren fakültelerini ilk ilkokul tercihi süresince yazan ve bu bölüme girmeye türe kazanan öğrencilere dört yıl boyunca seçkin kamer meccanen burs veriyor. Tübitak, lisans ve faziletkâr lisans öğrencilerine burs vermektedir. Şartları ayrıksı kurumlara göre elan kısıtlayıcıdır. İlk 1000’e girmiş gelmek yahut olimpiyat alanlarında derece yapmış kalkmak gibi şartları vardır. Ince bilgiyi tubitak.gov.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz Hem sıkı içi hem üstelik elverişsiz dışı burs imkânı sunan TDV İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında tahsil sağlayıcı öğrencilere burs veren kurumlardandır.Türk Eğitim Bilimi Vakfı, üniversite öğrencilerine devletin burs ve emniyet desteğinden sonraları sunma çokça maddesel destek sağlayan kurumdur. TEV, akademik başarısı faziletkâr öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem daraç içi hem birlikte az dışı burs veren TEV’e gitmek üzere burs.tev.org.tr adresine giriniz. İstanbul Uran Odası Vakfı, gâh üniversiteler üzere burs imkanı sunmakta ve yalnızca mahdut ortamında tahsil gören öğrencilere burs vermektedir. İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek amacıyla gereken şartları şu şekilde belirlemiştir; İstanbul Tecim Odası; Emniyet ve Yurtlar Kurumu (KYK) eliyle sunulan tahsil bursu üstelik dahil kalkmak amacıyla herhangi bambaşka ayrımsız kurumdan meccanen burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, duruluk derslik başvurularında almanak umumi başarı ortalaması 4 üzerinden yer az 2,25 veya 100 üzerinden sunma bir iki 60 olan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Vakit Kaybetmeden eğitime bindi amacıyla kurulan ayrımsız kurumdur ve lüzumlu şartları taşıyan her öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Referans şartları: Kâh darülfünun ve gâh bölümleri kapsayan burs imkanı sunmaktadır.2015-2016 burs döneminden başlayarak durum dahilinde olan kerem ve dünyalık üniversitelerinin İktisadi ve İdari Ulum Fakülteleri ile Mühendislik, Ahbaplık, Endüstriyel Dizayn, Hesap, Fizik, Kimya, Tababet, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir. Bu alım çabucak darülfünun eğitimi için değil, parçalanmamış yaş grupları amacıyla burs imkanı sağlıyor. https://www.yekuv.org/universite-burslari/ adresine methal yaparak tafsilatlı bilgi alabilirsiniz. Başvuru şartları: İstanbul Doktor Odası, 2021-2022 eğitim-tedris yılı son teşrin ayından itibaren kamu üniversitelerinde okuyan, ihtiyaç sahibi 60 tıp öğrencisi için yıl boyunca sürecek, ayda 300 TL’lik İstanbul Hekim Odası Tababet Eğitimi Bursu sağlıyor. İstanbul’daki kerem üniversitesi tıp fakültelerinde öğrenim gören fakat pandemi nedeniyle bu dönemde İstanbul dışında bulunan tıp öğrencileri burs başvurusu üzere maksut evrakları kargo ile gönderebilir. Başvuruları 15 Ekim 2021 tarihine kadar bitmeme edecek. Sıtkı Koçman Vakfı, 2021-2022 terbiye tedris döneminde SKV Burs, Bindi ve Armağan Yönergeleri şartlarını taşıyan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere burs verecektir.Muğla il merkezinde Fakülte, Akademi ve Enstitülerde okuyan öğrenciler başvurularını ”Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi No: 25/2 Kötekli / MUĞLA” adresindeki Sıtkı Koçman Vakfı’na bizzat ya birlikte pandemi dolayısıyla nöbet eliyle, Muğla ilçelerindekiler eğitim gördüğü Okul Yönetimi aracılığı ile ya dahi pandemi dolayısıyla defa vasıtasıyla, özge illerde okuyan öğrencilerin birlikte el yolu ile müracaatları akseptans edilecektir. Burs başvurunda bulunacak öğrencilerin; Borusan Kocabıyık Vakfı marifetiyle İstanbul Üniversitesi, İstanbul Maharet Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Ustalık Üniversitesi ’nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ünsiyet Fakülteleri ’nde okuyan öğrencilerine burs verilecektir. Bu okullara pusat yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri haiz öğrencilerin online referans kanalı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burs başvuruları online dizge üzerinden yapılır, şahsi referans kabul edilmez. Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvuruları, 27 Ilk Teşrin 2021 tarihine kadar bitmeme edecek. Vazıh Doğan Vakfı, Yüksek Başarı Bursu ve Eğitim Bursu vermektedir.Ziyalı Doğan Vakfı burs başvuruları E-Bursum üzerinden 15 Ilkgüz-15 Teşrinievvel tarihleri arasında alınacaktır. Yöre koşulları sabık başvurular, Münevver Doğan Vakfı Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacaktır. Sonuçlar adaylara e-misil vasıtasıyla duyurulacaktır. Entelektüel Doğan Vakfı yüksek sükse bursu başvuru koşulları: Münevver Doğan Vakfı eğitim bilimi bursu başvuru koşulları:.
Share: