Uluslararası denetleme şirketine benzeri ay faaliyetten men cezası

Ticaret Bakanlığı marifetiyle hazırlanan “Arsıulusal Gözetim Şirketinin Faaliyetten Mütemadi Men’i Karşı Deklerasyon” Resmi Gazete’de yayınlandı. Bildiri, 15 dönme bilahare yürürlüğe girecek. Vekillik, KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti.’ne mevzuata uymaz davrandığı gerekçesiyle tıpkı ay faaliyetten men cezası verdi. Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Beyanat (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine uymaz davrandığı tespit edilen müşareket, bir kamer faaliyette bulunamayacak.
Share: