Twitter’ın Türkiye temsilciliğine atanan âdemoğlu muhtemelen oldu

Sabık sene uygulaması başlatılan sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook kabilinden sağlayıcılara, Türkiye’ye temsilci sunma zorunluluğu getirilmişti. Tecim Sicil Gazetesi’nde cemaziyelevvel yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına bakarak, Twitter “İnternet muhteva hizmetleri limited şirketi” unvanıyla bir müşareket kurdu. 10 bin TL sermayeli şirketin adresi İstanbul Şişli ilçesi oldu. Türkiye’de kanuni mümessillik bulunduracağını daha önceki açıklayan Twitter, Türkiye’de temsilci yerine KÖLE’de tevakkuf fail Kevin Cope adlı kişiyi atadı. Türkiye’deki şirketin kurucusu namına ABD merkezli T.I. Redwing LLC adlı ortaklık kayıtlarda düzlük aldı. Twitter’ın Türkiye’deki şirketinin müdürü adına T.I. Redwing LLC şirketi seçilirken, hukuksal sevimli adına ABD’de ikamet eden Kevin Cope ünlü kişinin hareket edeceği belirtildi. Öte yandan, Twitter’ın bu hamlesiyle birlikte beş altı kamer önceki aldığı reklam cezası birlikte kaldırıldı.
Share: