Türkiye’nin sunu kaslı 10 ilçesi

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı’nın bünyesindeki Sosyo-Konuşu Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Siyaset, izlem ve kamu uygulamalarına girdi uydurmak için Türkiye ’deki  illerin ve ilçelerin sosyo-soylu erki gelişmişliklerini objektif namına ölçen ve karşılaştıran çözümleme çalışmalarından sonuç kendisine Türkiye’nin arz mütekâmil ilçeleri belirleme edildi. Listede evvel 10’da İstanbul’dan 7 kaymakamlık, Ankara’dan iki kaymakamlık ve Bursa’dan benzeri kaza saha aldı. Kalkınma Ajansları Umumi Müdürlüğü’ne göre İlçelerin Sosyo-Iktisadi Gelişmişlik Sıralaması’nda, birinci kademe ümranlı ilçelerin başında İstanbul’un Şişli ilçesi geliyor. Ankara’nın Çankaya ilçesi ikinci ve İstanbul’un Beşiktaş ilçesi üçüncü namına meydan alıyor. İlçelerin Sosyo-Soylu Erki Gelişmişlik Sıralaması’nda, İstanbul’un Kadıköy ilçesi dördüncü, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi beşinci, İstanbul’un Bakırköy ilçesi altıncı, İstanbul’un Fatih ilçesi yedinci, Bursa’nın Nilüfer ilçesi sekizinci, İstanbul’un Ataşehir ilçesi dokuzuncu ve yeniden İstanbul’un Başakşehir ilçesi onuncu tam meydan aldı. Fakat İzmir’den tek kaymakamlık listede kendisine düz bulamadı. Birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konulan SEGE’lerin ilçe bazında önceki araştırma, 1966’da mülk bazında ise 1969’da gerçekleştirildi. 2022 yılında ilçelerin sosyo-konuşu gelişmişlik sıralaması araştırmasına çeşitli kriterler, analizler ve endeksler baz alınarak oluşturuluyor. İlçelerin gelişmişliğini ölçen değişkenlerin arasında nüfus bilimi, istihdam, terbiye, keyif, para, rekabetçilik, yenilikçilik, hayat kalitesi gibi kriterler var.