Türkiye’nin amme yatırımlarının haritası çizildi

2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, kamu yatırımlarında büyümeye, hususi konvansiyon yatırımlarını desteklemeye, istihsal, istihdam ve talih refahını artırmaya katkı sağlayacak projelerle makroekonomik hedefleri destekleyecek projelere öncelik verilecek. Doğalgaz sunma stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkan sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen doğalgaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına müteveccih altyapı projelerine öncelik tanınacak. Madencilik sektöründe enerji sektörü ve imalat sanayine girdi gerçekleştirme eden üretime yönelik projelere, kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve sunu güvenliğinin sağlanması açısından ehemmiyet genişlik fail madenlerin aranmasına ve üretilmesine müteveccih projelere evleviyet sağlanacak. Endüstri altyapısına müteveccih Tevhit Uran Bölgesi (OSB), Âdeta Endüstri Sitesi (KKS) ve Teknoloji Ihya Bölgeleri projelerinde sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programına alınacak. Erke sektöründe, sunu-rica analizlerine dayanan, özellikle nükleer ve yenilenebilir erke gelmek için yerel ve özgün enerji teknolojileri ihya amaçlı yatırımlara, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projelerine evleviyet verilecek.Deniz yolu yatırımlarında, Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Esas Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına bir numara derecede evleviyet verilecek. Lojistik yatırımlarında Çukurova, Gün Batısı Karadeniz ve Marmara bölgeleri özellikle tevessül etmek için kâin ve yapımı bitmeme fail lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek. Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerinin, üslerinin yapımına evleviyet tanınacak. Turizm sektöründe, turizmin çeşitlendirilmesi politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere evleviyet sağlanacak. Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Şark ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik tanınacak. Sağlık sektöründe, havari ve birinci derece esenlik hizmetlerine yönelik projeler, fiziksel gerçekleşmesi yüzdelik 75’in üstünde olan projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçlarıyla ilgilendiren projeler, depreme alın ihya projelerine ve lehçe farkları azaltıcı projeler önceki aşamada kamu yatırımı takanak. Asayiş hizmetlerinin sunumunda koordinasyonu ve düzenlilik birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu düzenlilik hizmetleri niteliğindeki projelerle, hizmetin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere, çizgi güvenliği projelerine, terörle, uyuşturucuyla ve siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projelere ve yatırımlara evleviyet verilecek.Su kaybolma ve kaçaklarının azaltılmasına müteveccih projelere evleviyet verilecek. DSİ Umumi Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülen içmece suyu temini projelerinden akarsu kaybolma oranı yüzde 50’nin altında olan nüfusu 50 bin ve üstünde olan belediyelere evleviyet sağlanacak. İstihdam ve mesai hayatı alanında, işletmelerde sürdürülebilir ayrımsız hisse senedi sağlığı ve güvenliği dümen modeli anlayışının hakim kılınmasıyla aksiyon kazaları ve patika hastalıklarının dimdik izlenebilmesini sağlayıcı tıpkı sistemin oluşturulması sağlanacak. Çalışkan hareket gücü programlarının elan canlı kullanımının sağlanmasına, hareket gücü piyasasında dezavantajlı olan kadın, tüvana ve göçle ülkeye mevrut kesimlerin iş gücü piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına müteveccih envestisman projelerine evleviyet tanınacak. DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE Göç alanında malumat sistemlerinin geliştirilmesine, göçmenlerin ve sıkı dışında kıvrak vatandaşların kazançlı ve içtimai durumlarının tespitine müteveccih araştırma projelerine öncelik verilecek. Ağır Aksak göçle savaşim kapsamında yapılan kavrayışsız atıf merkezleri ve sığınma evi yatırımlarında kâin yatırımların tamamlanmasına öncelik sağlanacak, eskimemiş proje teklifi yemeden içmeden kâin imkanların kullanılmasıyla çözülemeyecek mecburi hallerde yapılacak ve bu projelerde barhana yolları üzerindeki illere evleviyet tanınacak..