Türkiye’nin 2021 bahtiyarlık tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere bakarak, mutlu olduğunu bildirme eden 18 ve cisim yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında yüzdelik 48,2 iken 2021 yılında yüzdelik 49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında yüzdelik 14,5 iken 2021 yılında yüzdelik 16,6 oldu. Bahtiyar olduğunu beyan fail erkeklerin oranı, 2020 yılında yüzde 43,2 iken 2021 yılında yüzde 43,9 oldu. Kadınlarda ise bu fehamet, 2020 yılında yüzde 53,1 iken 2021 yılında yüzde 54,6 adına kayıtlara geçti. Evli bireylerin, evli sıfır bireylere bakarak elan mutlu olduğu görüldü. Bahtiyar olduğunu tamlayan evli bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 54 iken evli olmayanlarda bu azamet, yüzdelik 40,1 kendisine gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete bakarak incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 48,9’unun, evli kadınların ise yüzdelik 58,8’inin mutlu olduğu gözlendi. Yaş gruplarına bakarak bahtiyarlık düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2020 yılında yüzde 57,7, 2021 yılında ise yüzde 56,2 ile yer yüksek bahtiyarlık oranının görüldüğü yaş grubu oldu. Yer düşük bahtiyarlık oranı ise 2020 yılında yüzdelik 45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında yüzdelik 44,5 ile 18-24 gözyaşı grubunda yaşandı. Yetişek durumuna bakarak mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2021 yılında en erdemli bahtiyarlık oranı, yüzde 54,4 ile tıpkısı okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzdelik 51,4 ile ilkokul mezunu, yüzdelik 47,8 ile ortaöğretim ve dengi okul mezunu, yüzdelik 47,6 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 45,7 ile ilköğretim yahut ortaokul mezunu bireyler strateji etti. Bireylerin bahtiyarlık kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin bahtiyar ettiğini belirtenlerin oranı, 2021 yılında yüzdelik 67,6 olurken bunu sırasıyla; yüzdelik 16,8 ile füru, yüzde 4,1 ile eş, %4 ile ana/cet gine yüzdelik 4 ile kendisi ve yüzde 2,1 ile ayrıntılar izledi. Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini genişlik çok metin olmanın mutlu ettiğini tabir edenlerin oranı, 2021 yılında yüzde 69 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile birlik, yüzde 8,9 ile sükse, yüzde 5,1 ile dünyalık ve yüzdelik 2,3 ile hisse senedi izlem etti. Kamu hizmetlerinden sevinme düzeyleri incelendiğinde; 2021 yılında asayiş hizmetlerinden mutlu olduğunu bildirme edenlerin oranı yüzde 73,8 olurken bunu sırasıyla yüzdelik 69,8 ile eriştirme, yüzdelik 68,1 ile sağlık, yüzdelik 59,1 ile Içtimai Asayiş Kurumu, yüzdelik 55,7 ile terbiye ve yüzdelik 54,8 ile adli hizmetlerinden memnuniyet izledi. Zat geleceklerinden ümitli olduğunu beyan fail bireylerin oranı, 2021 yılında yüzdelik 60,7 oldu. Özlük geleceklerinden ümitli olan erkeklerin oranı yüzde 59,1 iken kadınlarda bu çap yüzdelik 62,4 oldu.
Share: