Türkiye’de saklı yazı servet piyasasında geçmiş ukubet Binance’a kesildi

Finansal Suçları Araştırı Oturmuş (MASAK) marifetiyle Yanlışlık Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Üzerine Yasa kapsamında yapılan zorun denetiminde tayin edilen ihlallere ilişik Binance’e en üst limit olan 8 milyon teklik yönetimsel para cezası kesilmesi kararlaştırıldı. söz konusu değişmeyen, bu alanda kesilen “ilk cezai yaptırım” olma özelliğini taşıyor. Saklı Yazı varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto bakım sağlayıcılara ilgilendiren delil yayınlamıştı. Buna bakarak, kripto erinç bakım sağlayıcılarının bağımlı oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, berbat muamelat bildirimi, bilgi ve belge ödeme, sürekli vukuf ödeme ile saye ve ibraz namına belirlenmişti.
Share: