Türkiye’de internet yararlanma oranı yüzde 79 oldu

Özellikle sonuç yılarda çokbilmiş telefon kullanımının epey artması, günce ortalama internet kullanma süresini bile yukarılara akla yatkın çıkardı. Buna benzeri de koronavirüs pandemisinin bozukluk olduğu karantina uygulamaları eklenince, internette geçirilen süreler rekor derecede arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hanehalkı Enformatik Teknolojileri Kullanım Araştırması-2020” sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya bakarak, genel ağ tasarruf oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 79 oldu. Bu fehamet sabık yıl yüzdelik 75,3 adına kayıtlara geçmişti. İnternet tasarruf oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 84.7, kadınlarda yüzde 73.3 yerine gerçekleşti. Ayrıca ülke genelinde genel ağ muvasala imkanına ehil hanelerin oranı yüzdelik 90,7’yi buldu. Bu izzet geçen sene yüzdelik 88,3 adına kaydedilmişti. Genişbant ile internete ulaşım sağlayıcı hanelerin oranı 2020 yılında yüzde 89,9 oldu. Buna bakarak hanelerin yüzdelik 50,8’i sabit genişbant angajman (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete ulaşım sağlarken, yüzdelik 86,9’u kıpırdak genişbant angajman ile İnternete muvasala sağladı. Genişbant İnternet erişim imkanına eş hanelerin oranı benzeri esbak sene yüzde 87,9 olarak kayıtlara geçmişti.
Share: