Türkiye’de efdal gelirli yüzdelik 20’lik grubun payı yüzde 47,5 oldu

Türkiye’nin gelir dağılımı oranına yönelik yapılan emek sonucunda verilerde uymazlık olduğu görüldü. Ülkede en efdal gelire cemaat yüzde 20’lik grubun bütün gelirden aldığı payın, güzeşte yıl tıpkısı geçmiş yıla göre 1,2 benek arttığı belirlendi. Bu artışla gelişigüzel gelirden alınan behre, yüzde 20’lik kısımda, yüzde 47,5’e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin Dirimlik ve Hayat Şartları Araştırması sonuçlarına bakarak yapılan çalışmada, sağlık dağılımında yer bağan gelire cemaat yüzde 20’lik grubun aldığı payın 0,3 fakül azalarak yüzdelik 5,9’a gerilediği ortaya bundan sonra. Kerte halkı kullanılabilir gelirinin, derece halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer evre halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen “eşdeğer derece halkı kullanılabilir fert gelirine” bakarak, toplumun sunu ensesi kalın yüzde 20’sinin gelirinin yer çorak yüzdelik 20’sinin gelirine oranı 7,4’den 8’e yükseldi. Sağlık dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça dirimlik dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça dirimlik dağılımında bozulmayı rapor fail Gini katsayısı, 2020’de bir esbak yıla bakarak 0,015 fakül artışla 0,410 namına oranlama edildi.
Share: