Türkiye’de akçe ifa alışkanlığı elan başat

Türkiye Cumhuriyet Altını Kalıp Bankası’nın (TCMB), güzeşte yılın ilkgüz-ilk teşrin döneminde Türkiye’de akça yararlanma alışkanlıklarını anlamaya ve nakdin ödeme yöntemleri içindeki önemini incelemeye yönelik yaptığı Akça Kullanma Alışkanlıkları Anketi’nin sonuçları, Merkezin Güncesi’nde yayınlandı. Soruşturma sonuçlarına göre, bireylerin yüzde 32,3’ü gelirinin tamamını akçe yerine, yüzde 30,3’ü ise tamamını vezneci hesabı üzerinden elde ediyor. Gelirinin tamamını veya çoğunluğunu nakit adına elde edenlerin oranı yüzde 55,1 düzeyinde gerçekleşti. Terbiye düzeyi arttıkça geliri akçe namına elde etme oranının de azaldığı gözlendi. Basit aynı günde cüzdanda taşınan medyan servet miktarı 150 teklik iken, nüfus bilimsel özelliklere göre cüzdanda taşınan ortalama mülk miktarının değiştiği dikkati çekti. Bu doğrultuda 40-54 gözyaşı grubu, öz yerine çalışanlar, faziletkâr yetişek ve efdal dirimsel düzeyine topluluk kişilerin çağ içinde cüzdanlarında daha aşkın akça taşıdığı, yüksek mali okuryazarlık düzeyine cemaat bireylerin ise cüzdanlarında daha az akçe taşıdığı görüldü. ATM’den veya bankadan aynı defada çekilen nakit para tutarının medyanı 500 liralık, ortalaması 963 teklik yerine hesaplandı. Soruşturma sonuçları, bu tutarın emekliler, 55-64 yaş arasındakiler, genişlik erdemli sağlık grubundakiler ve faziletli mali okuryazarlık seviyesindekiler üzere henüz aşkın olduğu ortaya koydu. Ödeme yöntemlerine göre kendini tanımlama şekilleri demografik özelliklerine bakarak ayrımlılık gösterdi. Kendini “genellikle akçe kullanan” namına tanımlama 16-24 yaş ve 65 yaş üstü gruplarda henüz yaygınken, özlük adına çalışanlarda değişik meslek gruplarına bakarak elan düşük oranda oldu. Mavera yandan eğitim bilimi düzeyi ve dirimsel seviyesi arttıkça kendini “çoğunlukla akça kullanan” kendisine tanımlayanların oranı azaldı. Finansal kapsayıcılık ve pusat dışılık, bireylerin kullandıkları ödeme araçlarına bakarak kendilerini tanımlama şekillerinde canlı oldu. Buna göre, katılımcıların yüzde 18,3’ünün temas bankada mevduat hesabı bulunmazken, himmet hayatında hareketli adına bulunan katılımcıların yüzdelik 19,1’i seçme toplumsal düzenlilik kurumuna kayıtlı değil. Kendini “çoğunlukla akçe kullanan” adına tanımlamanın, temas bankada yatırım hesabı yoksuz katılımcılar ve herhangi bir sosyal düzenlilik kurumuna tutkun olmayan katılımcılar beyninde ise çokça elan enli olması dikkati çekti. Ankete katılanlar arasında, ati tıpkısı sene ortamında akçe parayı daha fazla kullanacağını belirtenlerin oranı elan birkaç kullanacağını bildirenlere göre elan çok oldu. Bu durum, ati dönemde akça kullanımında kayda ayar bire bir düşüş yaşanmayacağına bel etti.
Share: