Türkiye’de 2021 bala iştirakçi oranı oranı yüzde 16,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı “İstatistiklerle Yavru, 2021” verilerine ve Adrese Dair Isim Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına bakarak; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 birey iken bunun 22 milyon 738 bin 300’ünü ayrıntılar oluşturdu. Yavru nüfusun yüzde 51,3’ünü koca ayrıntılar, yüzde 48,7’sini kız dallar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına bakarak; 0-17 yaş grubunu içeren yavru özlük, 1970 yılında mecmu nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken bu devlet 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2021 yılında yüzde 26,9 oldu. Hanehalkı İşgücü Araştırması 2021 yılı sonuçlarına bakarak; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzdelik 16,4 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın ayvaz ayrıntılar amacıyla yüzde 22,9 kız torunlar için yüzde 9,5 olduğu görüldü. 2020 yılında yaş grubu 15-17 olan çocuklarda işgücüne iltihak oranı yüzde yüzde 16,2’ydı.
Share: