Türkiye yabancı yatırımcıya ‘Singapur Sözleşmesi’ ile hamaset veriyor

Doğruluk Bakanlığı Ahbaplık İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Kat Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, “Singapur Sözleşmesi” adına dahi aşina “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Üzerine Mürekkep Milel Konvansiyonu”nun, Türkiye’ye gelecek yatırımcıya hamaset verdiğini bildirdi. Ticari uyuşmazlıkların çabuk, dostane şekilde çözülmesine ve uluslararası ticaretin gelişmesine imkân tanıyan kesim, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk kapsamında imzalanan sulh anlaşmalarının, taraf ülkelerde onaylayan ayrımsız duruşma veya hakem kararına icap kalmaksızın icrasını cins kılıyor. Antant, Türkiye’yi iş dünyasında türel güvenliği güçlendirilmiş ve ecnebi yatırımcılar üzere çalımlı bire bir talih haline getirirken, yerli yatırımcıların dahi ayrıksı canip ülkelerde garanti altında envestisman yapmasına imkân sağlıyor. Hak Bakanlığı Ünsiyet İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Düş İlhan Durmuşoğlu, arabuluculuk ve sağlamlaştırma imkanlarının Türkiye’nin envestisman cazibesini artıran unsurlar olduğunu söyledi. Singapur Sözleşmesi’nin yüce tıpkısı barışma olduğunu belirten Durmuşoğlu, Türkiye’nin 7 Ağustos 2019’üstelik tarihinde Mürekkep Uluslar Tecim Ahbaplık Komisyonu’nda bu sözleşmeyi Singapur’da imzaladığını belirtti. Durmuşoğlu, Doğruluk Bakanlığı’nın, bu anlaşmada bire bir ayrım konuşuluyorsa Türkiye’nin özlük kurumlarını bu değişikliklere hazır kuzuluk getirmeye ve bilgilendirmeye çalıştığını anlatım etti. Bu anlaşmayla önem sisteminde tıpkı angarya azalışının üstelik sağlandığına meni eden Durmuşoğlu, şunları söyledi: “Singapur Sözleşmesi, yer mahdut haliyle uluslararası tıpkısı arabuluculuk sözleşmesinin o arabuluculuk sözleşmesine bağımlı olan ülkelerde egemenlik anlatım etmesi. Esasen genelde alternatif çözüm anlaşmazlık yöntemlerinde insanlar rızayla borçlarını kabul ettikleri üzere borçlarını ödüyorlar. O anlaşmanın sonucunu namına getiriyorlar. Bu aynı mahkeme kararı mı? değil. Pekâlâ aynı riziko var, oradaki anlaşmanın içeriğinin hesabına getirilmemesi. Borcunu akseptans fail, parayı ödeyeceğim diyen tarafın aynı bağlayıcılığı olmayabiliyor ama Singapur Sözleşmesi ile bire bir arabuluculuk anlaşması motamot benzeri yargı gibi yürütme edilebilir ayla geliyor. Bu da arabuluculukla ilişkin güvenilirliği artırıyor.” Türkiye’bile arabuluculuğun 2013 yılında başlayan benzeri serüveni olduğunu dile getiren Durmuşoğlu, bu durumun toplumsal boyutunun üstelik büyük olduğunu anlatım etti. Durmuşoğlu, arabuluculuğun çabucak türel uyuşmazlıklarda değil, insanların bilinçlenmesi ve tıpkısı tahavvül geçirmesi amacıyla dahi mehabetli olduğunu vurguladı.
Share: